KS. MIECZYSŁAW SKŁADANOWSKI

* 20.07.1934   + 11.01.2020
0

Ks. kanonik Mieczysław Składanowski urodził się 20 lipca 1934 roku w Jodłowej (obecnie województwo podkarpackie) jako syn Józefa i Anny z domu Kapłon. W miejscowym kościele parafialnym został ochrzczony dwa dni później. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Jodłowej, a następnie do Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej w Dębicy, gdzie zdał egzamin dojrzałości w roku 1952. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Częstochowskiej z siedzibą w Krakowie, gdzie odbył studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia prezbiteratu przyjął w dniu 24 sierpnia 1957 roku w Częstochowie, z rąk biskupa Zdzisława Golińskiego. Posługę kapłańską pełnił jako wikariusz kolejno w następujących parafiach: Praszka (1957-1959), Łazy (1959-1962), Wieluń – Nawiedzenia NMP (1962-1967), Radomsko – św. Lamberta (1967-1968), Porąbka (1969-1977). Od 1977 roku był proboszczem w parafii Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Łubnicach koło Kępna. Z jego inicjatywy wybudowano kaplicę filialną w miejscowości Ludwinów. Był także głównym inicjatorem budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Łubnicach. Chciał, aby młodzież mogła w pełni korzystać z uprawiania sportu. Ks. Mieczysław Składanowski był człowiekiem skromnym i zawsze uśmiechniętym. Za całokształt posługi duszpasterskiej oraz wykonanych prac, Rada Gminy w Łubnicach nadała mu odznakę „Zasłużony dla Gminy Łubnice”. Od 1978 roku pełnił funkcję wicedziekana dekanatu bolesławieckiego, a od 1985 roku – dekanalnego ojca duchownego. 25 marca 1992 roku, w wyniku nowego podziału administracyjnego Kościoła katolickiego w Polsce, został inkardynowany do nowopowstałej Diecezji Kaliskiej. W 1999 roku odznaczony został przez biskupa kaliskiego Stanisława Napierałę godnością kanonika honorowego kapituły konkatedralnej w Ostrowie Wielkopolskim. Z dniem 1 lipca 2000 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w domu rodzinnym w Jodłowej, będąc jednocześnie rezydentem w tamtejszym Sanktuarium Dzieciątka Jezus i służąc pomocą, szczególnie przy konfesjonale. Zmarł 11 stycznia 2020 roku, w wieku 85 lat. Pochowany został 14 stycznia na miejscowym cmentarzu. W ostatniej drodze towarzyszyła mu delegacja nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników Zespołu Szkół w Łubnicach. Licznie obecni byli również parafianie z Łubnic i Ludwinowa oraz przedstawiciele byłych i obecnych władz gminy, a także organizacji działających na jej terenie. (Fot. parafiajodlowa.pl)

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick