KS. JAN ĆWIEJKOWSKI

* 15.04.1928   + 14.09.2001
0

Ks. prałat Jan Ćwiejkowski urodził się 15 kwietnia 1928 r. w Pruścach koło Wągrowca.
Był synem Władysława i Heleny z domu Borysiak. Pochodził z wielodzietnej rodziny
rolniczej, w której przywiązywano dużą wagę do spraw wiary. Wśród jego krewnych było
pięciu księży. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w rodzinnej wiosce. Liceum
Ogólnokształcące ukończył w Rogoźnie. W dzieciństwie marzył o tym, żeby zostać
leśnikiem, jednak wybrał drogę kapłaństwa. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w
Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie i Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął
27 maja 1954 r. w Katedrze Poznańskiej z rąk ks. biskupa Franciszka Jedwabskiego.
Swoją mszę prymicyjną odprawił w parafii św. Stanisława w Pruścach. Przez 3 lata był
wikariuszem w parafii w Połajewie (pow. Oborniki Wielkopolskie), a następnie w Kępnie
(1957-1961) i w poznańskiej parafii pw. Bożego Ciała. W latach 1964-74 pracował jako
proboszcz w Zakrzewie (pow. Rawicz), gdzie przeprowadził remont w sanktuarium pw.
Matki Bożej Pocieszenia. Z dniem 5 lutego 1974 roku został proboszczem parafii św.
Anny w Bralinie koło Kępna. Od 1978 roku pełnił funkcję dziekana dekanatu bralińskiego.
W 1983 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odebrał złotą odznakę Ministra Kultury
i Sztuki „Za opiekę nad zabytkami”, a w 1993 roku za renowację i ratowanie dziedzictwa
kulturowego otrzymał medal honorowy „Europa Nostra”. Na 40-lecie święceń kapłańskich
został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta
Lecha Wałęsę. W 1987 roku ks. Jan Ćwiejkowski został kapelanem Ojca Świętego, a 8 lat
później otrzymał godność Prałata Honorowego Jego Świątobliwości. W czasie swego
duszpasterzowania w Bralinie był członkiem komitetu obchodów 850-lecia Bralina,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, inicjatorem powstania
Pomnika Pamięci Ofiar Represji i Walki o Wolność, współzałożycielem i radcą
duchowym Zarządu Gminnego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
założycielem Oddziału Akcji Katolickiej w parafii. W roku 1999 przeszedł na emeryturę.
Ks. prałat Jan Ćwiejkowski zmarł nagle 14 września 2001 r. na atak serca podczas
grzybobrania, nieopodal wsi Lipnik. W miejscu jego śmierci 15 września 2004 roku ks.
dziekan Tomasz Ilski uroczyście poświęcił obelisk poświęcony jego pamięci. Od 2011
roku jego nazwisko nosi jedna z ulic Bralina. W 80. rocznicę urodzin księdza w kościele
Na Pólku zorganizowano wystawę pamiątek. Ks. Jan Ćwiejkowski był przez mieszkańców
doceniany i szanowany. Znalazł się w gronie kandydatów na patrona gimnazjum w
Bralinie. Pozostał w pamięci wielu osób jako wspaniały duszpasterz, dobry gospodarz,
wielki społecznik i niezwykle skromny człowiek. Jego portret znajduje się w sali
posiedzeń Urzędu Gminy w Bralinie wśród zasłużonych dla ziemi bralińskiej.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick