KS. FRANCISZEK DYMARSKI

* 01.01.1901   + 08.08.1963
0

Ks. kanonik Franciszek Dymarski urodził się 1 stycznia 1901 roku w Nowej Obrze koło Koźmina Wielkopolskiego. Święcenia kapłańskie odebrał 22 grudnia 1923 roku. W okresie międzywojennym posługę kapłańską sprawował m.in. w parafii św. Wojciecha w Poznaniu. Był kapelanem (od 1 stycznia 1930 roku) i starszym kapelanem (od 19 marca 1937 roku) Wojska Polskiego, administratorem parafii wojskowej pw. Św. Józefa Oblubieńca w Poznaniu, szefem duszpasterstwa 14 Dywizji Piechoty. Legitymował się stopniem majora Wojska Polskiego. Po wkroczeniu wojsk hitlerowskich, 19 września 1939 roku został wzięty do niewoli i osadzony w oflagach. Od 8 grudnia 1939 roku przebywał w obozie koncentracyjnych w Buchenwaldzie, a 7 lipca 1942 roku został przeniesiony do obozu w Dachau. Wolność odzyskał 29 kwietnia 1945 roku. Po wojnie przez krótki czas pracował w parafii św. Idziego w Mikorzynie koło Kępna. Z dniem 15 listopada 1947 roku ks. arcybiskup Walenty Dymek, Metropolita Poznański, erygował nową parafię pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim i mianował ks. Franciszka Dymarskiego pierwszym jej proboszczem. Po objęciu parafii kapłan zabrał się energicznie do dokończenia budowy kościoła i wyposażenia jego wnętrza, sprawiając ołtarze, ławki, konfesjonały, ambonę, chrzcielnicę, szaty i naczynia liturgiczne, a także zakładając instalację elektryczną i nagłaśniającą. On też pozyskał w 1951 roku z kościoła ewangelickiego z Raszkowa trzynastogłosowe organy i zegar. Zegar został umieszczony na wieży, która została ukończona w 1954 roku. Dzięki jego staraniom w 1957 roku powstał przy ulicy Bema – na terenie dawnego lotniska – cmentarz grzebalny o powierzchni 4 hektarów. Ks. kanonik Franciszek Dymarski pełnił funkcję dziekana dekanatu ostrowskiego. Był osobą darzoną w Ostrowie powszechnym szacunkiem. Na jubileusz 25-lecie jego kapłaństwa miejscowi kupcy i rzeźnicy ufundowali dla kościoła św. Antoniego ołtarz św. Józefa. Zmarł 8 sierpnia 1963 roku, w wieku 62 lat. Pochowany został na zorganizowanym przez siebie cmentarzu parafialnym w Ostrowie. Po śmierci uhonorowany został tablicą pamiątkową na kościele oraz ulicą swojego imienia w Ostrowie. Jego następcą w parafii św. Antoniego został mianowany z dniem 15 listopada 1963 roku ks. Seweryn Garyantesiewicz, dotychczasowy proboszcz w Jankowie Zaleśnym.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick