FRANCISZEK KRYSTEK

* 02.04.1916   + 16.11.1977
0

Franciszek Krystek urodził się 2 kwietnia 1916 roku w miejscowości Rositz (Niemcy). Jego rodzina przebywała w tym czasie na emigracji zarobkowej. Jego rodzicami byli Andrzej (pracujący jako robotnik w fabryce) i Michalina z domu Kubiak. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę rodzina powróciła do ojczyzny. W latach 1930-1938 Franciszek Krystek uczęszczał do Gimnazjum Męskiego w Ostrowie Wielkopolskim. W maju 1938 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Prawno – Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. Wkrótce przerwał je wybuch II wojny światowej. W czasie okupacji hitlerowskiej Franciszek Krystek został wywieziony do prac przymusowych w głąb Rzeszy Niemieckiej. Po powrocie do Ostrowa zawarł w styczniu 1946 roku związek małżeński z Ireną Jeziorną. Wychowali oni razem córkę Jolantę. W pierwszych latach powojennych Franciszek pracował jako księgowy. Następnie, w latach 1946-1948 studiował na Akademii Handlowej w Poznaniu. Po jej ukończeniu i otrzymaniu dyplomu był zatrudniony kolejno w Wojewódzkich Zakładach Obrotu Paszami w Poznaniu (na stanowisku powiatowego dysponenta pasz w Ostrowie), w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego oraz w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Ostrowie. Poza pracą zawodową Franciszek Krystek pasjonował się żeglarstwem. W 1962 roku zdobył stopień żeglarza i został członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego. W dniu 6 lutego 1969 roku, na zebraniu założycielskim, został komandorem pierwszego w historii Ostrowa Wielkopolskiego klubu żeglarskiego, który od marca 1969 roku przyjął nazwę Jacht Klub  PTTK Nord. W latach 1971-1977 pełnił w nim funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej. Z dniem 12 maja 1976 roku przeszedł na rentę inwalidzką drugiej grupy. Zmarł 16 listopada 1977 roku w Ostrowie, mając 61 lat. Został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu parafialnym przy ulicy Bema. Jego starszy o cztery lata brat Jan ukończył jeszcze przed wojną Wydział Lekarski Uniwersytetu Poznańskiego. Uzyskał specjalizację z chirurgii. Podczas studiów działał w Akademickim Związku Morskim. W 1936 roku zorganizował obóz żeglarski. Zginął podczas kampanii wrześniowej 1939 roku. To od niego Franciszek przejął zainteresowania żeglarstwem.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick