Edmund Straburzyński

* 16.10.1908   + 18.01.1974
0

Edmund Straburzyński był znanym ostrowskim lekarzem internistą. Urodził się 16 października 1908 roku w Raszkowie w rodzinie rzemieślniczej. Był synem Jana i Franciszki z domu Kulas. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia na Uniwersytecie Poznańskim, które zwieńczył w 1936 roku otrzymaniem dyplomu lekarza medycyny. Następnie podjął praktykę w Pleszewie jako specjalista chorób płucnych. Tam zastał go wybuch II wojny światowej. Na początku okupacji hitlerowskiej, w obawie przed aresztowaniem, postanowił zmienić miejsce pobytu i osiedlił się w Mikstacie. Tam podjął dalszą pracę w swoim zawodzie, obejmując działaniem lekarskim bardzo rozległą okolicę. Leczył zarówno Niemców, jak i Polaków, zyskując wśród wszystkich swoich pacjentów wielki autorytet i poważanie. Prowadził praktykę internistyczną, chirurgiczną, położniczą, a nawet stomatologiczną. Założył prywatną domową aptekę. Zakupił aparat rentgenowski i za zgodą przychylnemu mu burmistrza Reiberga i zainstalował go w ,,Deutsches Haus’’. Uzyskał nawet prawo do legalnego używania samochodu. Podczas pobytu w Mikstacie Edmund Straburzyński związał się z ruchem konspiracyjnym, włączając się w tajny system organizacji pomocy lekarskiej i społecznej dla potrzebujących. W roku 1943 aresztowano go w związku z ujawnieniem faktu wystawiania nielegalnych przepustek. Został wybroniony przez burmistrza Reiberga. Odbył jednak karę trzymiesięcznego aresztu i został ukarany grzywną w wysokości 1800 marek
niemieckich. W roku 1944 został powtórnie aresztowany i przez dziesięć dni był poddawany śledztwu przez gestapo w Łodzi. Zaraz  po wyzwoleniu, 7 lutego 1945 roku, podjął pracę w szpitalu powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim w charakterze lekarza internisty i chirurga. Od maja tego samego roku rozpoczął pracę w lecznictwie ftyzjatrycznym, prowadząc poradnię przeciwgruźliczą w przychodni powiatowej przy ulicy Sobieskiego. Od roku 1954 dodatkowo prowadził poradnię przeciwgruźliczą w Obwodowej Przychodni Lekarskiej PKP. Organizował na szeroką skalę masowe badania profilaktyczne. Prowadził również  swój gabinet rentgenowski przy ulicy Kolejowej. Był uzdolniony muzycznie i  w wolnych chwilach bardzo chętnie grywał na skrzypcach. Rodzinę założył z Izabelą Betoch. Małżeństwu urodziły się dwie  córki: Janina i Izabela. Edmund Straburzyński zmarł w dniu 18 stycznia 1974 roku, w wieku 65 lat. Spoczywa na zabytkowym cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick