ADAM KARWOWSKI

* 22.03.1873   + 13.09.1933
0

Adam Karwowski urodził się 22 marca 1873 roku w Ostrowie Wielkopolskim jako syn
Marii Pstrokońskiej i Stanisława Karwowskiego. Ojciec był profesorem w Królewskim
Katolickim Gimnazjum w Ostrowie i występował przeciwko germanizacji. W 1874 roku
wraz z rodziną przesiedlony został przymusowo, za odmowę nauczania w języku
niemieckim, do Żagania. Adam uczył się w gimnazjum w Żaganiu i Głubczycach, gdzie
zdał maturę z odznaczeniem. Studiował medycynę na kilku uczelniach, a stopień naukowy
doktora uzyskał na Uniwersytecie we Fryburgu. Został lekarzem marynarki handlowej i w
tej funkcji przebywał w Ameryce Południowej i Afryce. Po powrocie do Europy studiował
dermatologię we Wrocławiu, Fryburgu, Berlinie i Paryżu. W 1915 roku został lekarzem
naczelnym oddziału dermatologicznego w Szpitalu Miejskim w Poznaniu. W trakcie I
wojny światowej został powołany do Armii Cesarstwa Niemieckiego i służył jako
ordynariusz wojskowego szpitala dermatologicznego. Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości w 1918 roku Adam Karwowski wstąpił do Wojska Polskiego, w którym
został awansowany do stopnia majora lekarza, a następnie podpułkownika i mianowany
naczelnikiem szpitala wenerycznego w Poznaniu. Stanowisko to pełnił od 1919 do 1921
roku. Potem aż do śmierci kierował Kliniką Dermatologiczną Szpitala Miejskiego. Na
Uniwersytecie Poznańskim w 1922 roku habilitował się w zakresie chorób skórnych i
wenerycznych, a w 1923 został profesorem nadzwyczajnym. W 1923 została wydana
publikacja Adama Karwowskiego pt. „O mało dotąd znanych naskórkowych jamkach
obrączkowych powstałych z objawami rumienia”. Był redaktorem naczelnym „Nowin
Lekarskich”, dziekanem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego,
współzałożycielem Związku Lekarzy Państwa Polskiego, założycielem i prezesem
Związku Lekarzy Zachodniej Polski, wiceprezesem i członkiem honorowym Zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, członkiem honorowym
Jugosłowiańskiego Towarzystwa Dermatologicznego, współtwórcą Związku Lekarzy
Słowiańskich i Związku Dermatologów Słowiańskich. Był wyróżniony m.in. Złotym
Krzyżem Zasługi, Orderem Korony Jugosłowiańskiej i Orderem Świętego Sawy. Zmarł
nagle 13 września 1933 podczas XIV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w
Poznaniu. Dwa dni później został pochowany na cmentarzu św. Jana Vianneya w
Poznaniu. Z okazji 100. rocznicy jego urodzin, w 1973 roku na budynku Szpitala
Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu umieszczona została tablica upamiętniająca Adama
Karwowskiego.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick