Wójt Kuroszczyk otrzymał absolutorium. Radny wyliczył, że zrealizowano 100 zadań

3
Fot. UG Ostrów Wlkp.
Radni gminy Ostrów Wielkopolski jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi Piotrowi Kuroszczykowi. Jeden z nich wyliczył, że w 2019 roku zrealizowano 100 różnego rodzaju inwestycji od tych wielomilionowych po drobne sięgające kilku czy kilkunastu tysięcy zł.

Radni byli jednogłośni, przyznając absolutorium wójtowi gminy Ostrów Wielkopolski Piotrowi Kuroszczykowi. Pozytywnie ocenili jego pracę oraz wykonanie budżetu za 2019 rok. – Polityka finansowa prowadzona przez wójta gminy Piotra Kuroszczyka, zasługuje na bardzo wysoką ocenę. Wójt nie tylko starannie zaplanował budżet gminy na 2019 rok, ale też zrealizował go w sposób wysoce satysfakcjonujący. Najbardziej cenię sobie wywiązanie się Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski z zaplanowanych zadań inwestycyjnych. W roku 2019 były one bardzo ambitne i w znakomity sposób wpłynęły na rozwój wszystkich miejscowości naszej gminy – powiedziała radna Ewa Mierzwicka, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Plan dochodów budżetu gminy na koniec roku 2019 wyniósł 87 827 179,97 zł, z tego:

  • dochody bieżące wyniosły 85 759 232,86 zł,
  • dochody majątkowe to kwota 2 067 947,11 zł.

Wpływy do budżetu na koniec ubiegłego roku wyniosły 87 525 320,54 zł. Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 99,66%.

  • dochody bieżące to 85 913 361,74 zł,
  • dochody majątkowe 1 611 958,80 zł.

Plan wydatków budżetu gminy na koniec grudnia 2019 roku po zmianach wyniósł 99 270 510,52 zł. Wykonanie było na poziomie 97 051 604,91 zł. Zatem wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 97,76%.

  • wydatki bieżące to kwota 79 562 569,17 zł,
  • wydatki majątkowe (inwestycje) – 17 489 035,74 zł.

W ciągu 2019 roku dokonano 35 zmian w budżecie. Część z nich została wprowadzona jako zarządzenia wójta gminy, a kolejne w formie uchwał przyjętych przez radnych podczas sesji. Wójt Kuroszczyk w przemówieniu skupił się na przedstawieniu zakresu działań związanych m.in. z wydatkami na równego rodzaju zadania zaplanowane w budżecie. Najwięcej, bo ok. 40 proc. pieniędzy z budżetu pochłonęła oświata, której finansowanie od lat jest najbardziej kosztowne. – Roczne utrzymanie szkół podstawowych kosztowało gminę prawie 23 mln zł, przedszkola to ponad 11 mln zł, a gimnazja to 2,7 mln zł. Kolejne 5,7 mln zł stanowiła wartość inwestycji przeprowadzona w szkołach. W przedszkolach były to zadania warte 2 mln zł. W 2019 roku, podobnie jak i w latach ubiegłych, samorząd płacił za dowóz dzieci do szkół. Była to kwota ponad 0,5 mln zł – wyliczał wójt Piotr Kuroszczyk.

Wśród wielomilionowych wydatków na oświatę znalazły się m.in. rozbudowa szkoły wraz z budową sali gimnastycznej w Łąkocinach (1,5 mln zł), budowa nowego przedszkola we Wtórku (1,7 mln zł), budowa stadionu lekkoatletycznego w Lewkowie (niemal 2,5 mln zł), termomodernizacja szkoły w Sobótce (400 tys. zł). Rozbudowa szkoły w Wysocku Wielkim pochłonęła 300 tys. zł, a nowe place zabaw powstały m.in.: przy przedszkolu w Daniszynie.

W 2019 roku zakończono także gruntowną termomodernizację szkoły w Lamkach i Szczurach. Te wydatki osiągnęły poziom niema 3 mln zł (inwestycja dwuletnia), znaczna ich część pochodziła z funduszy Unii Europejskiej.

Także inwestycje drogowe pochłonęły sporą część budżetu. Wydano na ten cel ponad 4,5 mln zł. Wsparcie finansowe zostało przekazane także powiatowi ostrowskiemu, który zainwestował zarówno te, jak i swoje pieniądze w remont dróg na terenie gminy. Mowa o kwocie 350 tys. zł. – Na naszą pomoc mogła także liczyć ostrowska straż pożarna oraz policja. Strażaków wsparliśmy kwotą 12 tys. zł, a policję – kwotą 50 tys. zł. W obu przypadkach pieniądze trafiły na doposażenie jednostek – dodał.

Pokaźną kwotę, bo ponad 1 mln zł otrzymały także ochotnicze straże pożarne na terenie gminy Ostrów Wielkopolski. Na zadania związane z pomocą społeczną przeznaczono 2,7 mln zł, a oświetlenie ulic, placów i dróg kosztowało w ubiegłym roku ponad 1,1 mln zł. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (w tym m.in. utrzymanie świetlic wiejskich) przeznaczono 4,1 mln zł. Prawie 1 mln zł kosztowało także utrzymanie gminnych bibliotek.

17 spośród 25 mln zł przeznaczonych na wsparcie rodzin to pieniądze przeznaczone na wypłaty w ramach programu Rodzina 500+.

Jednymi z najważniejszych z punktu widzenia mieszkańców gminy inwestycja były w ubiegłym roku: oddanie do użytku zmodernizowanej i przebudowanej świetlicy wiejskiej w Świeligowie, a także termomodernizacja obecnego budynku urzędu gminy przy ul. Gimnazjalnej.

– Jeden z radnych wyliczył aż 100 zadań, od tych najmniejszych, do wielomilionowych. To głównie zadania oświatowe i społeczne. W 2019 roku oddaliśmy aż 7 ważnych obiektów. Z każdej inwestycji się cieszymy. Myślę, że taką wisienką na torcie było otwarcie nowej siedziby urzędu gminy. 19 sierpnia minął rok, od kiedy pracujemy w nowym miejscu – mówił wójt gminy Piotr Kuroszczyk.

ZOBACZ, JAK WYGLĄDAŁO OTWARCIE BUDYNKU URZĘDU PRZY UL. GIMNAZJALNEJ

Za udzieleniem absolutorium głosowali wszyscy obecni na sesji radni, a więc 14 osób, a pozytywne opinie na temat budżetu wydały wszystkie komisje rady oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.

sebastian.matyszczak@tvproart.pl

3 KOMENTARZE

  1. Może nie jestem jego fanem ale trzeba przyznać że jest skuteczny dzięki jego pomocy i walczących mieszkańców, na mojej ulicy założono kanalizę, latarnie zrobiono nową drogę i widać na mojej wsi pełno nowych inwestycji, w drogi place zabaw etc.etc.

Skomentuj Patrycja Anuluj odpowiedź

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick