Wojska Obrony Terytorialnej czekają na kandydatów

0
Do 15 listopada potrwa nabór chętnych na szkolenie do pierwszego stopnia podoficerskiego na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej. Zajęcia zaplanowano w przyszłym roku w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

Limit miejsc: 50

 Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
  2. Świadectwo dojrzałości (jeśli kandydat posiada).
  3. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
  4. Orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej o  zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
  5. Odpis skrócony aktu urodzenia.
  6. Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr MON (Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych). WZÓR WNIOSKU.pdf
  7. Kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).
  8. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego – o niekaralności.
  9. Opłata rekrutacyjna (w imiennym zawiadomieniu kandydat otrzyma informację o wysokości opłaty rekrutacyjnej, numerze rachunku bankowego, na który opłata rekrutacyjna ma być dokonana i w jakim terminie).

*Kandydat składa wydrukowany i wypełniony wniosek z kompletem dokumentów we właściwej Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

 

redaktor wlkp24.info
maciej.parysek@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick