Unijna kasa na rozkręcenie biznesu

0

Planujesz rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, a brakuje Ci środków finansowych? Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości wraz z miejską spółką Ostrowski Park Przemysłowy ma rozwiązanie – bezzwrotną dotację na rozpoczęcie własnej działalności oraz finansowe wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy.

W wyniku pozytywnej oceny wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (Partner Wiodący) w partnerstwie z Ostrowskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. (Partner) w ramach Poddziałania 6.3.1 „Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Biznesy robię – własna firma”, który realizowany będzie od 1 września 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Projekt „Biznesy robię – własna firma” zakłada wyselekcjonowanie i przygotowanie 60 Uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, poprzez  udział w szkoleniach, doradztwie oraz udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego dla 45 osób  z grupy uczestników biorących udział w projekcie.

Rekrutacja do projektu „Biznesy robię – własna firma? będzie prowadzona od września do 31 października 2016 roku Projekt zakłada udzielenie wsparcia na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą, poprzez:

  • diagnozę kompetencji zawodowych
  • szkolenie i doradztwo
  • dotacje w wysokości 23 000 zł na rozpoczęcie własnej działalności
  • wsparcie pomostowe w wysokości 1100, 00 zł przez okres 6 miesięcy.

O udzielenie dotacji mogą się ubiegać osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (np. uczące się), które ukończyły 29 lat i należą do jeden z poniższych grup:

  • długotrwale bezrobotne
  • kobiety
  • w wieku 50 lat i więcej
  • z niepełnosprawnościami
  • o niskich kwalifikacjach.

Więcej informacji mogą uzyskać Państwo pod numerem telefonu: 724 717 771 lub osobiście w siedzibie naszej spółki: ul. Wrocławska 93F, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Przyjdź i dowiedz się więcej!

Formularze do pobrania:

Formularz  rekrutacyjny
Obszary inteligentnych  specjalizacji – Smart specialisation (sekcjePKD)
Regulamin rekrutacji uczestników

Projekt realizują:
Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz spółka Ostrowski Park Przemysłowy.

wlkp24.info
redaktor wlkp24.info
poczta@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick