Tomasz Lach, Włodzimierz Jędrzejak, Michał Szmaj i Hufiec ZHP otrzymają medale

1
Ostrowscy radni jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu medali Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz Medalu Republiki Ostrowskiej dla Tomasza Lacha, Włodzimierza Jędrzejaka, Michała Szmaja i ostrowskiego Hufca ZHP.

Powiększy się grono uhonorowanych Medalem za Zasługi dla Ostrowa Wielkopolskiego. Wkrótce otrzyma go także Tomasz Lach, pasierb Krzysztofa Komedy, który swoimi publikacjami książkowymi oraz działalnością włącza się w promocję słynnego jazzmana pochodzącego z Ostrowa Wielkopolskiego i jednego z symboli tego miasta.

Medalami Republiki Ostrowskiej zostaną uhonorowani: Włodzimierz Jędrzejak, Michał Szmaj oraz Hufiec ZHP w Ostrowie Wielkopolskim. Obaj panowie mają za sobą wieloletnią działalność na rzecz Ostrowa, a także powiatu poprzez zaangażowanie się w życie codzienne społeczności w różnych stowarzyszeniach, zrzeszeniach oraz instytucjach. Ostrowski ZHP natomiast to istniejąca od 100 lat organizacja funkcjonująca nieprzerwanie nawet w czasach okupacji.

Podczas wrześniowej sesji radni byli jednomyślni, uchwalając przyznanie medali tym osobom oraz Hufcowi ZHP. Na razie był to jednak wyłącznie etap formalności. Medale zostaną wręczone podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w listopadzie.

Charakterystyka wszystkich, którym zostaną przyznane medale

Tomasz Lach

Urodził się w 1952 roku w Poznaniu. Pracował jako publicysta, plastyk, malarz, grafik reklamowy, fotograf, projektant i technolog dekoracji. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem i Krakowie. Syn Zofii Komedowej. Od 5. roku życia wychowywany był również przez Krzysztofa Komedę Trzcińskiego, wybitnego polskiego kompozytora i pianistę jazzowego, twórcę znanych na całym świecie standardów jazzowych i muzyki filmowej.

Tomasz Lach od lat aktywnie włącza się w działalność na rzecz społeczności miasta Ostrowa Wielkopolskiego, szczególnie w sferze kultury i edukacji. Uczestniczy w wielu projektach służących popularyzacji twórczości swojego ojczyma – Krzysztofa Komedy. Znany zwłaszcza jako autor książek: „Ostatni tacy przyjaciele. Komeda. Hłasko. Niziński” oraz „Kumpel. O Komedzie, Zośce i innych”. W swoich książkach Lach porusza wielokrotnie wątek Ostrowa Wielkopolskiego, gdyż to właśnie w tym mieście rozpoczęła się przygoda Komedy z jazzem. Ponadto Ostrów stał się bardzo odkrywczy dla Lacha w poszukiwaniu wątków z życia i twórczości swojego ojczyma.

Od 8 lat w Ostrowie organizowany jest kilkudniowy Festiwal Filmowy Grand Prix Komeda. Lach zasiada w jury festiwalu jako przewodniczący.

Włodzimierz Jędrzejak

Urodził się 10 sierpnia 1944 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Jest absolwentem ostrowskiego Technikum Kolejowego. Posiada wykształcenie wyższe – inżynier budowy maszyn na Politechnice Poznańskiej. Uzyskał także tytuł magistra organizacji produkcji na Politechnice Wrocławskiej. Powszechnie znany i ceniony samorządowiec oraz społecznik. Radny Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego II kadencji, Radny Rady Powiatu Ostrowskiego I, II, III i IV kadencji. Starosta Powiatu Ostrowskiego w latach 2002-2010. Laureat wielu nagród i wyróżnień lokalnych oraz krajowych. Propagator współpracy z organizacjami pomagającymi osobom chorym i niepełnosprawnym oraz działań sprzyjających poprawie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Wieloletni członek władz powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ostrowie Wielkopolskim.

Michał Szmaj

Urodził się 12 kwietnia 1946 roku w Kani, posiada wykształcenie wyższe prawnicze, jest emerytem. Angażuje się w działalność społeczną, był inicjatorem i prezesem (1973-1978) Zrzeszenia Budowy Domów Jednorodzinnych przy ZNTK, Przewodniczącym Komitetu Osiedlowego „Zacisze Zębców” w latach 1979-1990, przewodniczącym Rady Osiedla „Zacisze Zębców” w latach 1991-2015. Inicjował i organizował wiele komitetów społecznych mających na celu m.in. telefonizację osiedla, gazyfikację itp.

Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego III kadencji. W czasie pełnienia tej funkcji aktywnie współdziałał przy tworzeniu ostrowskiego modelu gospodarki komunalnej oraz przygotowaniu emisji obligacji komunalnych.

Radny Miasta Ostrowa Wielkopolskiego II, III, IV, V, VI, VII kadencji. Członek Zarządu Miasta II kadencji. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej V i VII kadencji.

Hufiec Ostrów Wielkopolski

W 2018 roku ZHP świętowało 100-lecie harcerstwa na Ziemiach Polskich. Również ostrowski Hufiec ZHP świętował setny jubileusz istnienia, jest to jedna z najstarszych organizacji społecznych w Ostrowie Wielkopolskim i prawdopodobnie jedyna działająca w sposób ciągły przez ostatnie sto lat.

Pierwsze zalążki skautingu datowane są w naszym mieście nawet na 1911 rok. Wówczas jego prekursorzy – Jan Jachowski i Leon Sokołowski – przenieśli ideę skautingu ze Lwowa do Ostrowa. Już w 1913 roku powstała pierwsza drużyna skautowa im. księcia Józefa Poniatowskiego, której drużynowym został Kazimierz Laskowski. Trzy lata później, w 1916 roku, powstała natomiast pierwsza drużyna żeńska im. Emilii Plater, której organizatorką była druhna Zofia Krysińska. Rok 1916 związany był także z rozpoczęciem działalności ks. harcmistrza Lecha Ziemskiego – Siwego Sokoła – twórcy i wieloletniego komendanta Ostrowskiego Hufca Harcerzy oraz założyciela I Drużyny Skautów im. Tadeusza Kościuszki.

Harcerze z Ostrowa Wielkopolskiego przez cały czas aktywnie włączali się w działania patriotyczne na rzecz naszego miasta, regionu i kraju, aktywnie działali w konspiracji w okresie okupacji, a w czasach współczesnych są sprawdzonym partnerem w działaniach podejmowanych przez Miasto Ostrów Wielkopolski.

Ostrowscy instruktorzy prowadzą na terenie miasta ponad 20 gromad zuchowych i drużyn harcerskich, umożliwiając dzieciom i młodzieży aktywne i wartościowe spędzanie czasu wolnego.

– – –
Treść charakterystyk wszystkich, którzy otrzymają medale, publikujemy dzięki uprzejmości Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

sebastian.matyszczak@tvproart.pl

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick