Szansa na Twoją inwestycję – z budżetu obywatelskiego

0
Nowe boisko, uporządkowanie skweru, a może coś innego? Do 7 lipca można składać wnioski na realizację projektów z budżetu obywatelskiego. O tym, które projekty zostaną zrealizowane zdecydują ostrowianie w głosowaniu.

Propozycję może zgłosić każdy mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego – bez względu na wiek. W przypadku wnioskodawcy, który nie ukończył 18. roku życia wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego. Przedsięwzięcia objęte wnioskiem muszą się mieścić w ramach tzw. zadań własnych gminy i muszą mieć charakter ogólnodostępny dla mieszkańców Ostrowa.

Osoba zgłaszająca propozycję określa we wniosku tytuł projektu. Następnie opisać  zakładane cele, sposoby ich realizacji oraz podać uzasadnienie potrzeby realizacji proponowanego projektu.

Ważne jest precyzyjne wskazanie lokalizacji przedsięwzięcia (podanie nazwy ulicy, numeru  nieruchomości lub numeru działki, czy innych danych umożliwiających weryfikację danego terenu). Zadania inwestycyjne  mogą być realizowane na terenach znajdujących się we władaniu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski lub komunalnych osób prawnych. W przypadku zadań społecznych realizowanych poza miejskimi terenami i obiektami wymagana jest pisemna zgody właściciela lub administratora obiektu.

We wniosku należy określić grupę beneficjentów projektu oraz opracować szacunkowy kosztorys zadania (całkowity koszt brutto oraz wycenę poszczególnych elementów  przedsięwzięcia).

Do wniosku należy dołączyć podpisy co najmniej 15 mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego popierających realizację zadania.

Nowością tegorocznej edycji jest możliwość oddania głosów na 2 zadania „duże”, o wartości nieprzekraczającej 250 000 zł brutto oraz na 2 zadania tzw. małe o wartości nieprzekraczającej 25 000 zł brutto.

Więcej informacji na temat naboru wniosków do Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego dostępnych jest na stronie internetowej www.umostrow.pl w zakładce Ostrowski Budżet Obywatelski.

redaktor wlkp24.info
poczta@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick