Spróbuj sięgnąć po pieniądze z budżetu

0
Ruszył nabór wniosków do III edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. Propozycje zadań można składać do 7 lipca 2017 roku. Nowością tegorocznej edycji jest możliwość oddania głosów na 2 zadania tzw. duże, o wartości nieprzekraczającej 250 000 zł brutto oraz na 2 zadania tzw. małe o wartości nieprzekraczającej 25 000 zł brutto.

Propozycję zadania może zgłosić każdy mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego bez względu na wiek. W przypadku wnioskodawcy, który nie ukończył 18. roku życia wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego. Przedsięwzięcia objęte wnioskiem muszą należeć do katalogu zadań własnych gminy i muszą mieć charakter ogólnodostępny dla mieszkańców Ostrowa.

Nie uległ zmianie formularz wniosku, który sprawdził się już w dwóch poprzednich edycjach. Osoba zgłaszająca propozycję zadania określa we wniosku tytuł zadania, który powinien być krótki, zwięzły i jasno nawiązywać do rodzaju proponowanego przedsięwzięcia. Kolejnym elementem jest opis zadania obejmujący zakładane cele, rodzaj działań i produkty realizacji zadania oraz uzasadnienie potrzeby realizacji projektu.

Istotne z punktu widzenia składania wniosku jest precyzyjne wskazanie lokalizacji zadania poprzez podanie nazwy ulicy, numeru porządkowego nieruchomości lub numeru działki, czy innych danych umożliwiających weryfikację danego terenu. Zadania inwestycyjne  mogą być realizowane wyłącznie na terenach znajdujących się we władaniu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski lub komunalnych osób prawnych. W przypadku zadań społecznych realizowanych poza miejskimi terenami i obiektami wymagana jest pisemna zgody właściciela lub administratora obiektu.

We wniosku należy określić grupę beneficjentów zadania, do której skierowany jest projekt. Ważnym elementem jest również opracowanie szacunkowego kosztorysu zadania, który powinien zawierać wycenę poszczególnych elementów składających się na jego zakres oraz całkowity koszt brutto proponowanego przedsięwzięcia.

Do wniosku należy dołączyć podpisy co najmniej 15 mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego popierających realizację zadania.

Wzorem roku ubiegłego w tej edycji można zgłaszać zadania w kategorii zadań tzw. dużych, o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 250 000 zł brutto oraz w kategorii zadań tzw. małych o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 25 000 zł brutto.

Więcej informacji na temat naboru wniosków do Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego dostępnych jest na stronie internetowej www.umostrow.pl w zakładce Ostrowski Budżet Obywatelski.

źródło: UM Ostrów Wlkp.

redaktor wlkp24.info
poczta@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick