Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego – OGLĄDAJ NA ŻYWO!

19
W środę o godzinie 10.00 w Forum Synagoga rozpocznie się transmisja z VIII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Radni pochylą się między innymi nad ustanowieniem zwolnień i ulg za przejazdy komunikacją miejską, przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz określenia rodzaju świadczeń zdrowotnych przyznawanych nauczycielom, nauczycielom-emerytom oraz rencistom.

Proponowany porządek obrad

    Otwarcie

II    Przyjęcie porządku obrad

III   Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej

IV   Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym

V    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od V do VIII Sesji Rady Miejskiej

VI   Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2018 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej

VII  Raport z wykonania  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2018 rok oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego  Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2018 rok

VIII     Interpelacje i zapytania radnych

IX  Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego

2) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek nr 1/17, 1/18, 1/19, 1/20 i części działki 1/11 z obrębu 206

4) zmiany uchwały nr XXV/297/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym

5) ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym

6) zmiany uchwały Nr XIV/160/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

7) zmiany uchwały Nr VII/64/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

8) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim

9) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2018

10) zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2019 – 2021

11) zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

12) zmiany uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

13) zmiany uchwały nr VII/95/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyzwanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń

X         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

XI        Wolne wnioski i informacje

XII      Zakończenie obrad

redaktor wlkp24.info
ewa.pieczynska@tvproart.pl

19 KOMENTARZE

 1. Czy Pani przewodnicząca pierwszy raz coś mówi do mikrofonu i przez to się tak bardzo stresuje? Czy zwyczajnie nie potrafi się prosto wysławiać…

  • Pani przewodnicząca nie wykorzystała strajku nauczycieli. Mogła przecież pójść na lekcje języka polskiego. I wystarczyłby nauczyciel nauczania początkowego. Ale może być tak, że ta Pani dawno w Polsce nie była. Obcego języka jeszcze nie opanowała, a język ojczysty już zapomniała. Natomiast siedzący obok niej Zygmunt Banasiak też niewiele by jej mógł pomóc.

  • Jeżeli pani Grochowska tak samo piecze placki jak mówi i prowadzi obrady Rady Miejskiej, to myślę, że ta jej restauracja szybko splajtuje.

 2. Piękne miasto, piękni mieszkańcy… i radni też ładni? Normalnie raj na ziemi 😂Pozdrawiam serdecznie wszystkich Ostrowian🤗🤗🤗

 3. Polityczne przemówienia nic nie warte. Żadnych propozycji poprawy sytuacji, punktu wyjścia do negocjacji. Żąl słuchać.

 4. Cyrk w Synagodze Ostrowskiej tylko okrągłego dachu brakuje!!! A Panu radnemu Herwichowi to się chyba kierunki pomyliły Klub Seniora jest bliżej stadionu panie Radny

 5. Jestem pod wielkim wrażeniem wypowiedzi Pana senatora i Pani Podskarbi bo to są nauczyciele z pasja ,a nie z przypadku. Natomiast jestem zawiedziona bardzo Panem Kornaszewskim, który był dyrektorem LO- dla niego uczeń się nie liczy.Jeśli Pani Prezydent wypłaci nauczycielom wynagrodzenie za strajk to mam nadzieje,że rodzicom też za zatrudnienie opiekunki do dziecka lub dopłatę do zasiłku, który wynosi 80% oraz za korepetycje bo po strajku będzie jazda z programem.

  • Za to dostajesz 500+ na dzieci nie przesadzaj z rzadaniami, do dzieci szkolnych nie potrzeba opiekunki chyba ze są w klasie 1-3 i od 1 klasy na korki posyłasz.

 6. A gdzie jest w tym materiale wypowiedź Pani Podskarbi na temat bilbordów zamieszczonych przez panią prezydent na temat faszyzmu, homoseksualizmu i chociażby ksenofobii?

  • Wypowiedź jest od 1:22:16 i można zobaczyć bezcenne miny pod koniec wypowiedzi Pani radnej, rządzących Ostrowem Wielkopolskim.

 7. Radna Podskarbi ośmieszyła panią Klimek i to z niesamowitą siłą. Szkoda tylko, że portal nie zamieścił pytania radnej, a umieścił tylko odpowiedzi pani prezydent.

 8. Radny Torzyński zatrudniony na pół etatu twierdził, że PiS nie konsultował likwidacji gimnazjów. Być może z nim nie, ale za to w kampanii wyborczej deklarował takie posunięcia dzięki czemu ta partia wygrała wybory. A czy pan radny Torzyński pamięta jak PO konsultowało wprowadzenie gimnazjów i obowiązek posyłania 6-latków do szkoły, bo ja jakoś nie. Rzeczywiście niech pan radny znów się uszczypnie zanim coś powie bo jest tylko radnym. (muszę się szczypać hola hola, jesteś tylko radnym) to są jego słowa które można było usłyszeć w wywiadzie dla lokalnej ostrowskiej gazety

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick