Sapiński: „Ten projekt to sukces kaliszan”

0
568,8 mln złotych dochodów oraz 599,5 mln złotych wydatków - to kwoty, które znalazły się w projekcie budżetu Miasta Kalisza na 2018 rok.

Na kwotę 568,8 mln złotych składają się dochody bieżące (528,8 mln zł) i majątkowe           (40,0 mln zł). Wydatki w 2018 roku mają wynieść 599,5 mln złotych (bieżące – 501,8 mln zł, majątkowe w kwocie 97,7 mln zł). Deficyt – różnica dochodów nad wydatkami – stanowi kwotę 30,7 mln złotych. – Ten projekt to sukces kaliszan, ludzi przedsiębiorczych i zaradnych – mówi prezydent Grzegorz Sapiński.- Sukcesywnie rosną dochody, dzięki czemu miasto się rozwija. Myślę, że to powód do zadowolenia i dobra wiadomość dla mieszkańców.

Zgodnie z zawartymi przez Miasto w poprzednich latach umowami planuje się w 2018 roku spłatę kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 10,7 mln zł. Ponadto planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania w kwocie 41,4 mln zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W związku z powyższym planowane zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wg. stanu na 31.12.2018 r. wynosić będzie 225,4 mln zł i stanowić będzie 39,6% planowanych dochodów na 2018 r.

Margines bezpieczeństwa w zakresie spłat zadłużenia (spełnienie wymogu określonego  w art. 243 ustawy o finansach publicznych) jest na bezpiecznym poziomie. Jednakże na bieżąco będzie prowadzony monitoring wielkości mających wpływ na zachowanie relacji wynikającej z art. 243 ww. ustawy, zwłaszcza pozyskiwanie planowanych dochodów.

Prognozowane na 2018 r. dochody są niższe o 1,9% w porównaniu do planowanych dochodów na 2017 rok (wg stanu na 31 października). W kwocie dochodów ogółem udział dochodów bieżących stanowi 93% a udział dochodów majątkowych stanowi 7%.

Struktura dochodów budżetu Kalisza przedstawia się następująco:
– udziały w podatkach PIT i CIT – 155,4 mln zł,
– dotacje celowe – 107,8 mln zł,
– subwencje ogólne – 142,3 mln zł,
– środki zewnętrzne na finansowanie wydatków z udziałem środków z UE – 37,8 mln zł,
– pozostałe dochody – 125,5 mln zł.

Planowane wydatki ogółem są niższe o 6,6% od planowanych wydatków na 2017 rok      (wg stanu na 31 października). Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem planowanych na 2018 r. wynosi 83,7%. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem planowanych na 2018 r. stanowi 16,3%.

Główne wydatki budżetu Kalisza to:
– oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 204,1 mln zł,
– pomoc społeczna i rodzina – 145,7 mln zł,
– transport i łączność – 79,9 mln zł,
– administracja publiczna – 46,4 mln zł,
– gospodarka komunalna – 38,3 mln zł,
– kultura i kultura fizyczna – 29,2 mln zł,

– bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – 18,2 mln zł,

redaktor wlkp24.info
maciej.parysek@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick