Rewitalizacja Miasta i Gminy Pleszew

0
Miasto i Gmina Pleszew przystąpiła do prac nad przygotowaniem programu rewitalizacji, który ma umożliwić przeprowadzenie skoncentrowanej terytorialnie oraz przemyślanej rewitalizacji.

Czym jest rewitalizacja? Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych gminy zostanie wykonana w 5 sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno – funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Diagnoza pozwoli wskazać obszary gminy, w których występuje największe nagromadzenie problemów. Kluczową rolę w diagnozie odgrywają problemy społeczne, czyli problemy związane m.in. z bezrobociem, ubóstwem, niskim poziomem edukacji. Kolejnym etapem prac będzie dokument, którego celem będzie zaplanowanie odpowiednich zadań, które przyczynią się do wyprowadzenia wskazanego obszaru ze stanu kryzysowego, co pozwoli na poprawę jakości życia mieszkańców w szczególności wskazanego obszaru, ale również całej gminy.

Dodatkowo uchwalenie Programu Rewitalizacji umożliwi ubieganie się o dofinansowanie dla projektów realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zarówno Gminie Pleszew, jak i innym potencjalnym beneficjentom np.: organizacjom pozarządowym czy przedsiębiorcom.

W związku z tym zapraszamy do przesyłania propozycji działań rewitalizacyjnych przez interesariuszy na adres:markowski@atmoterm.pl do 04.05.2017r.

Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu tego dokumentu na każdym jego etapie.
Niezwykle ważny w procesie rewitalizacji jest udział wszystkich interesariuszy. W związku z powyższym zapraszamy do wypełnienia ankiety, która pomoże zdiagnozować problemy oraz oczekiwania względem rewitalizacji. Ankieta on-line dostępna jest pod adresem: www.pleszew.pl.

LINK DO ANKIETY:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmL2HXtIpYlgZIIaOyAQC3i494IYva_eRCX0ExoIRmNLXKXw/viewform?fbzx=-7043061123512642000

Istnieje również możliwość wypełnienia ankiety dostępnej w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew – Wydział Rozwoju i Analiz, pokój nr 110 godzinach pracy Urzędu. Ankiety będą zbierane do dnia 04.05.2017 r.

Przewidziano również przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla interesariuszy
w dniu 28.04.2017 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, sala USC (parter). Na spotkaniu przybliżona zostanie tematyka procesu rewitalizacji oraz wspólnie z interesariuszami zostanie podjęta dyskusja nad wyznaczeniem obszaru rewitalizacji i zgłaszania działań rewitalizacyjnych.

Wszystkie informacje w tym terminy spotkań będą zamieszczane na stornie Gminy, pod adresem: www.pleszew.pl.

redaktor wlkp24.info
maciej.parysek@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick