Czy radni złamali zapisy ustawy? Urząd wojewódzki prosi o wyjaśnienia. Radni odpowiadają

15
Jak dowiedział się portal wlkp24.info, ostrowscy radni otrzymali pismo z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w którym można przeczytać, że dwóch rajców Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Kacper Smektała i Damian Grzeszczyk „naruszyli przepis art. 24e ust. 1 oraz art. 24f ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2023 r. poz. 40). Rajcy odpowiedzieli oświadczeniem.

Oto treść przepisów, o których mowa w dokumencie:

Art. 24e. o samorządzie gminnym

Zakazy w zakresie wykorzystywania mandatu radnego

1. Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu zgodnie z art. 23a ślubowanie radnych ust. 1.
2. Radni nie mogą powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.

Art. 24f. o samorządzie gminnym

Ograniczenia w zakresie działalności gospodarczej radnego i pełnionych przez niego funkcji

1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

W piśmie skierowanym z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu do Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego zaznaczono, że „w 2022 r. jako trener, czerpał wynagrodzenie ze środków pochodzących z dotacji Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski przekazanej w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Udział drużyny Nabzdyk BM Stal Ostrów Wielkopolski w rozgrywkach II Ligi Mężczyzn w sezonie 2021/2022 (…) zawartej w dn. 04.01.2022 r. między Gminą Miastem Ostrów Wielkopolski a BM Slam Stal Spółka Akcyjna (…)”.

Damian Grzeszczyk natomiast – jak wynika z pisma – „jest udziałowcem firmy CIGEN sp. z o.o.,wykonującej usługę badań laboratoryjnych dla zawodników klubów sportowych, które otrzymywały dotację ze środków budżetowych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”.

Jak czytamy w dokumencie, Wydział Nadzoru Prawnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zwrócił się w piśmie do Rady Miejskiej o „przeprowadzenie postępowań wyjaśniających w tych sprawach”.

Po ich zakończeniu wyniki mają zostać przedstawione prawnikom urzędu wojewódzkiego do 24 lutego 2023 r.

To nie pierwsza tego typu sytuacja w ciągu ostatnich tygodni. W styczniu informowaliśmy, że pismo o podobnej treści wpłynęło do urzędu wojewódzkiego, ale dotyczyło ono wówczas radnych Elżbiety Grochowskiej oraz Szymona Matyśkiewicza.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT:

AKTUALIZACJA – OŚWIADCZENIE RADNYCH DAMIANA GRZESZCZYKA I KASPRA SMEKTAŁY

W dniu 30 stycznia br. do Biura Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wpłynęło pismo Wojewody Wielkopolskiego, w sprawie przeprowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących naszej działalności – pełnienia funkcji trenera drugoligowej drużyny koszykówki męskiej Nabzdyk BM Stal Ostrów Wielkopolski oraz posiadania udziałów w spółce, zajmującej się wykonywaniem badań laboratoryjnych.

Niniejszą sprawę, wszczętą w związku z zawiadomieniem z dnia 16 stycznia br. traktujemy jako przejaw politycznej zemsty za ujawnienie, iż radni Klubu Radnych Przyjazne Miasto, Elżbieta Grochowska i Szymon Matyśkiewicz, reklamując działalność gospodarczą w wydawanym przez miejską jednostkę „Informatorze Miejskim”, czy świadcząc usługi w ramach udzielanych przez miasto dotacji, mogli naruszyć przepisy art. 24e ust. 1 i 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Naszym obowiązkiem, jako radnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, w ramach sprawowanej funkcji kontrolnej Rady jest weryfikacja i ujawnianie wszelkich potencjalnych nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem miejskiego samorządu. Oświadczamy, że żadne bezpodstawne zarzuty naruszenia przepisów ustawy o samorządzie gminnym nie spowodują, że przestaniemy reagować na zgłaszane nam przez mieszkańców problemy.

Jednocześnie oświadczamy, że prowadzona współpraca z ostrowskim klubem sportowym, w przypadku długoletniej pracy trenerskiej jest wykonywana w oparciu o umowę zlecenia, zawartą z tymże klubem, a nie Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski. Ponadto nie jest w tym przypadku prowadzona działalność gospodarcza na mieniu Miasta. Z kolei laboratorium wykonuje badania na rzecz osób fizycznych, a nie na rzecz Miasta, zaś przypadki odmowy wykonywania badań są ściśle określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. O powyższym nasi przeciwnicy polityczni zawiadamiając Wojewodę Wielkopolskiego najwyraźniej zapomnieli lub celowo te fakty pominęli. Oczywiście w tej sprawie złożymy również wszelkie niezbędne i szczegółowe wyjaśnienia wszystkim zainteresowanym organom i osobom.

Damian Grzeszczyk
Radny Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Kasper Smektała
Radny Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

sebastian.matyszczak@tvproart.pl

15 KOMENTARZE

    • Dawno, nie dawno, to bez znaczenia. Panie i Panowie radni nie ogarniają przepisów związanych ze sprawowaniem mandatu, a mają ogarniać sprawy miasta. Wystarczy nie brać kasy z tytułu tych wątpliwych aktywności, ale pro bono umarło 😂
      Szkoda gadać!

    • To zgłoszenie to zwykła zemsta, „przyjazna” zemsta, choć zwyczajnie głupia i nie przemyślana. Ale zemsta często zaślepia.

  1. Widać po komentarzach, że „przyjaźni” w akcji. Radny Kasper Smektała zatrudniony jest jako trener przez Klub Sportowy. Klub co prawda dostaje dotację, ale ma budżet kilka razy większy niż dotacja i zatrudnia pana Smektałę ze swoich pieniędzy. Kluby sportowe startują w konkursach n na programy profilaktyczne. Jeśli wygrają dostają dotację tylko na realizację programu, korzystają przy niej ze znaczonych miejskich pieniędzy i z tych pieniędzy wypłacają kasę realizatorowi, którego zatrudniają- panu radnemu Matyśkiewiczowi. Wykazując to w sprawozdaniu. widzi ktoś różnicę? Pan Smektała od lat pracuje jako trener grup młodzieżowych w klubie BM Stal wynagradzany z budżetu Klubu. Pan Matyśkiewicz zatrudniany jest doraźnie przez Kluby do realizacji miejskich programów za miejskie pieniądze. To kto korzysta bezpośrednio z miejskich pieniędzy? Pan Smektała czy pan Matyskiewicz? Taka zagadka na dziś.

  2. Przyjazna radna z Zębcowa niech pokaże rozliczenie swojej kampanii wyborczej z 2018 roku. Bilbordy były, spot w TV Proart były, na bogato było, a jaki Pani miała limit?

  3. Czy nie lepiej by było gdyby radni, posłowie i senatorowie pełnili te funkcje zawodowo na czas oznaczony od wyborów do wyborów, a w tym czasie nie wykonywali swojej dotychczasowej pracy i nie prowadzili (współprowadzili) działalności gospodarczej?

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick