Ostrzeszów ma pełnomocnika do spraw seniorów. Wiemy, kto nim został

0
Fot. UMiG Ostrzeszów
- Najważniejszy jest kontakt z seniorami. Od tej chwili gdy będą mieli problem, nie muszą już przekraczać progu urzędu. Wystarczy, że zgłoszą się do mnie - mówi portalowi wlkp24.info Małgorzata Pierzchalska-Bukiewicz, która została powołana przez burmistrza Ostrzeszowa, Patryka Jędrowiaka na stanowisko pełnomocnika ds. seniorów.

Wzorem wielu innych miast i gmin już od marca rusza ostrzeszowska karta seniora. To program dla osób, które ukończyły 60. rok życia. Dzięki niej starsi mieszkańcy będą mogli korzystać z szeregu zniżek na terenie miasta. We wtorek 29 stycznia Rada Miejska w Ostrzeszowie przyjęła w tej sprawie uchwałę. Obecnie trwa poszukiwanie sklepów i firm, które zechcą włączyć się w to przedsięwzięcie. Burmistrz Ostrzeszowa Patryk Jędrowiak postanowił powołać pełnomocnika ds. seniorów, który pomoże starszym osobom przejść przez formalności nie tylko związane z kartą, ale i z innymi sprawami urzędowymi.

Pełnomocnikiem została Mieczysława Pierzchalska-Bukiewicz, która przez 15 lat kierowała Dziennym Domem Pomocy w Ostrzeszowie. Ma dobry kontakt z seniorami. Od 5 lat jest gospodarzem Świetlicy Środowiskowej Bratek w tej miejscowości. – Zgodziłam się na propozycję burmistrza, ponieważ od lat współpracuję z seniorami, znam ich problemy, chcę nadal pomagać innym – wyjaśnia.

Do zadań pełnomocnika należy m.in.:

  • Rozpoznawanie problemów społecznych i infrastrukturalnych (bariery architektoniczne) w zakresie potrzeb osób starszych;
  • inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć służących poprawie sytuacji osób starszych, zaspokajanie ich potrzeb oraz aktywizacji społecznej;
  • podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału ludzi starszych na rzecz inicjatyw lokalnych (gminnych, sołeckich), w tym zwłaszcza w zakresie edukacji, kultury i rekreacji;
  • upowszechnianie i propagowanie problematyki związanej z sytuacją osób starszych na rzecz integracji i współpracy międzypokoleniowej;
  • przedstawianie burmistrzowi wniosków, sprawozdań i opinii z prowadzonej działalności;
  • pełnienie roli konsultacyjnej w przedsięwzięciach podejmowanych w zakresie problemów osób starszych, w tym w odniesieniu do projektów aktów prawa lokalnego;
  • współpraca z organizacjami oraz instytucjami zajmującymi się problemami osób starszych;
  • wspieranie realizacji Programu „Ostrzeszowska Karta Seniora”.

Pełnomocnik ds. seniorów pełni dyżur codziennie w godz. 12.00 – 13.00 w Świetlicy Środowiskowej Bratek przy ul. Zamkowej 35 w Ostrzeszowie.

sebastian.matyszczak@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick