Mieli pomysł, zbudowali razem dla innych

0
Chata grillowa i automatyczna stacja meteorologiczna powstały nad stawem wiejskim w Łuszczanowie. Przy pracach, od malowania desek do przybijania ławek w chacie, pomagało kilkunastu mieszkańców Łuszczanowa. Inwestycja pochłonęła ponad 60 tys. złotych z czego połowa pochodziła z VII edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś ogłoszonego w ramach regionalnego programu Wielkopolska Odnowa Wsi druga połowę kosztów pokryła Gmina Jarocin.

Jeszcze niedawno zbiornik wodny w Łuszczanowie był zaniedbany. Od dziesięcioleci nie prowadzono prac w zakresie oczyszczenia i pogłębienia stawu, przez co ulegał naturalnemu zarastaniu. Mogło to doprowadzić do jego zaniku. W 2016 roku, w ramach funduszu sołeckiego, pogłębiono, oczyszczono i zarybiono staw. Częściowo zniwelowano teren wokół niego, wyrównano drogę dojazdową do stawu, nasadzono drzewa – wierzby i brzozy, usunięto drzewo obumarłe, wykonano skalniak i palenisko. Teren wyposażono też w kilka ławek przy palenisku i tablicę informacyjną z regulaminem. Prace kosztowały wówczas 25 tys. złotych.

W ramach kolejnego etapu prac nad łuszczanowskim stawem powstała chata grillowa i stacja meteorologiczna. Inwestycje zostały ujęte w Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Łuszczanów. – Automatyczna stacja meteorologiczna wyposażona jest w zestaw solarny i modem GPRS. Będzie służyła edukacji – mówi Łukasz Witczak, lider Grupy Odnowy Wsi. Stacja mierzy: temperaturę i wilgotność powietrza, ciśnienie, opady, prędkość i kierunek wiatru, promieniowanie UV i promieniowanie słoneczne, temperaturę wody oraz gruntu. Stacja meteorologiczna, to niewątpliwie element nowatorski, oryginalny i indywidualny, biorąc pod uwagę przestrzenie publiczne obszarów wiejskich. Automatyzm prowadzonych pomiarów otwiera dostęp do ich monitoringu dla wszystkich mieszkańców sołectwa za pośrednictwem internetu. – Stacja zasilana jest z energii słonecznej, co, poza znaczeniem finansowym, niesie również walor edukacyjny – propagowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w różnorodnym zastosowaniu – dodaje Łukasz Witczak. – Z kolei chata grillowa, to element infrastruktury projektowany na zasadzie kontrastu – z tradycyjnych materiałów, umożliwiający wykorzystanie terenu nad stawem zgodnie z jego funkcjami, niezależnie od warunków pogodowych, przez cały rok. – Przy pracach nad stawem – od malowania desek do przybijania ławek w chacie uczestniczyło około 20 osób, mieszkańców i przyjaciół Łuszczanowa – mówi mieszkaniec Łuszczanowa.

Celem projektu pn. „Doposażenie infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej nad stawem wiejskim w Łuszczanowie” było zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawiające estetykę miejscowości oraz jakość infrastruktury rekreacyjnej i edukacyjnej, a także zachowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Został on zrealizowany w ramach programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego – Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020. Łuszczanowski projekt zajął piąte miejsce w VII edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Sołectwo otrzymało maksymalną możliwą do uzyskania kwotę do finansowania – 30 tys. złotych. Praca własna mieszkańców wsi została wyceniona na ok. 15 tys. złotych Chata grillowa i stacja meteorologiczna nad stawem w sumie pochłonęły ponad 60 tys. zł. Resztę pieniędzy, z własnego budżetu, dołożyła Gmina Jarocin. W walce o zewnętrzne finansowanie projekt sołectwa Łuszczanów pokonał blisko 300 konkurentów.

redaktor wlkp24.info
maciej.parysek@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick