DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Ten artykuł jest wyświetlany w trybie archiwalnym, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów.

Pleszew: Będą szukać pracowników, a nie pracy

Rada podczas pierwszego posiedzenia przeanalizowała sytuację na rynku pracy. Poziom bezrobocia w Powiecie Pleszewskim nadal utrzymuje się na niskim poziomie. Na koniec 2016 roku wynosiło 5,5%. W ostatnim półroczu wskaźnik bezrobocia wahał się w przedziale 4,8% – 5,5% (lipiec – 5,4%, sierpień – 5,1%, wrzesień – 4,8%, październik – 5,1%, listopad – 5,5%, grudzień – 5,5%).

W 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie na aktywne formy zwalczania bezrobocia wydał 9,34 mln zł, pochodzące z Funduszu Pracy (7,08 mln) i projektów aktywizacji zawodowej (2,26 mln zł), w tym: staże, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, zwrot kosztów przejazdu do pracy i zakwaterowania poza miejscem zamieszkania, prace społecznie użyteczne, studia podyplomowe, szkolenia, roboty publiczne, bony szkoleniowe, refundację części kosztów wynagrodzeń, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia. Ze wsparcia PUP skorzystało w sumie 1343 ludzi bezrobotnych i osób poszukujących pracy.  

Powiatowa Rada Rynku Pracy zatwierdziła podział 5 mln zł środków z Funduszu Pracy, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) i Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na finansowanie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na 2017 rok.    

źródło: powiat pleszewski

Napisz do autora

Skomentuj ten wpis jako pierwszy!

Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz