Pleszew: Będą szukać pracowników, a nie pracy

0

Powiatowa Rada Zatrudnienia w Pleszewie zmieniła się teraz w Powiatową Radą Rynku Pracy. - Naszym głównym zadaniem nie jest już poszukiwanie pracy dla bezrobotnych, ale szukanie brakujących pracowników dla pracodawców -powiedział przewodniczący rady Tadeusz Rak. Bezrobocie w powiecie pleszewskim wynosi 5,5%. 

Rada podczas pierwszego posiedzenia przeanalizowała sytuację na rynku pracy. Poziom bezrobocia w Powiecie Pleszewskim nadal utrzymuje się na niskim poziomie. Na koniec 2016 roku wynosiło 5,5%. W ostatnim półroczu wskaźnik bezrobocia wahał się w przedziale 4,8% – 5,5% (lipiec – 5,4%, sierpień – 5,1%, wrzesień – 4,8%, październik – 5,1%, listopad – 5,5%, grudzień – 5,5%).

W 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie na aktywne formy zwalczania bezrobocia wydał 9,34 mln zł, pochodzące z Funduszu Pracy (7,08 mln) i projektów aktywizacji zawodowej (2,26 mln zł), w tym: staże, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, zwrot kosztów przejazdu do pracy i zakwaterowania poza miejscem zamieszkania, prace społecznie użyteczne, studia podyplomowe, szkolenia, roboty publiczne, bony szkoleniowe, refundację części kosztów wynagrodzeń, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia. Ze wsparcia PUP skorzystało w sumie 1343 ludzi bezrobotnych i osób poszukujących pracy.  

Powiatowa Rada Rynku Pracy zatwierdziła podział 5 mln zł środków z Funduszu Pracy, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) i Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na finansowanie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na 2017 rok.    

źródło: powiat pleszewski

redaktor wlkp24.info
poczta@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick