Pierwsze mieszkanie chronione w Ostrowie

0

Jest alternatywa dla domów opieki społecznej i szansa na samodzielność dla osób starszych i niepełnosprawnych. W Ostrowie Wielkopolskim powstało pierwsze mieszkanie chronione. Lokal będzie prowadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a zamieszkają w nim cztery osoby, które wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Projekt został dofinansowany z WRPO. 

Na terenie miasta do tej pory nie funkcjonowało mieszkanie chronione. Mieszkanie to przeznaczone jest dla 4 osób, niepełnosprawnych lub chorych przewlekle, które wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymagają opieki całodobowej. Osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów – pracownika socjalnego, opiekunki środowiskowej, rehabilitanta i psychologa – przygotowywane są do prowadzenia samodzielnego życia, jak najdłuższego funkcjonowania w środowisku, integracji ze społecznością lokalną.

Lokatorzy do nowego mieszkania zostali już wytypowani przez pracowników socjalnych, którzy są najlepiej zorientowani, co do sytuacji życiowej i zdrowotnej klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz możliwości udzielenia im wsparcia. Wytypowane osoby to czterech mężczyzn po 60. roku życia, niepełnosprawnych i chorych przewlekle, dla których pobyt w mieszkaniu chronionym jest szansą na pozostanie w środowisku lokalnym.

– Mieszkanie chronione to nowe rozwiązanie w naszym mieście i nowa jakość w naszej polityce senioralnej – mówi prezydent Beata Klimek. – Jest to alternatywa dla Domu Pomocy Społecznej, gdzie seniorzy otrzymują potrzebną pomoc, ale wiąże się to często z zupełną zmianą środowiska i stylu życia oraz utratą samodzielności. Tutaj senior zachowuje niezależność, a z drugiej strony może liczyć na pomoc specjalistów w obszarach związanych z jego codziennym funkcjonowaniem.

Miesięczny koszt pobytu w 2017 roku wynosi 1.579,35 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym, kształtuje się w zależności od dochodu osoby, która zostaje do niego skierowana. W ramach pozyskanych środków finansowych na realizację projektu, pokryto koszty wyposażenia mieszkania chronionego oraz pokrywane będą koszty utrzymania dla osób, które w nim zamieszkają, przez okres realizacji projektu, czyli okres 2 lat.

Na przełomie lat 2013-2015 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zauważono wzrost zapotrzebowania na przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych. Aktywność społeczna, zawodowa osób z niepełnosprawnościami jest bardzo niska. Towarzyszący temu dyskomfort psychiczny, poczucie bezsilności, brak samodzielności i zaradności, prowadzi do obniżenia samooceny. Osoby, rodziny, które borykają się z niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, brakiem zaradności, samodzielności narażone są na wykluczenie społeczne w związku z tym wymagają intensywnego i kompleksowego wsparcia, a co za tym idzie, umożliwienia tym osobom jak najdłuższego pozostania w ich środowisku lokalnym.

Projekt został dofinansowany z WRPO. Pozyskane środki na wyposażenie i malowanie mieszkania chronionego to kwota 34.294 zł, środki na utrzymanie mieszkania przez okres 24 miesięcy, czyli przez cały okres realizacji projektu, to kwota 126.347,76 zł. Łącznie, na zadanie związane z prowadzeniem mieszkania chronionego pozyskaliśmy kwotę 160.641,76 zł.

redaktor wlkp24.info
poczta@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick