Ostrowscy radni „rozwiążą” CRK? Oglądaj sesję na żywo. TYLKO U NAS

4
Rozwiążą spółkę działającą pod CRK? Takie pytanie nasuwa się po przeczytaniu proponowanego porządku obrad 51. sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Czytamy w nim: "Podjęcie uchwały w sprawie procesu rozwiązania spółki działającej pod firmą Centrum Rozwoju Komunalnego Spółka Akcyjna".

51. sesja ma składać się z 10 punktów. Największą uwagę zwraca ten dotyczący podjęcia uchwały w sprawie „procesu rozwiązania spółki działającej pod firmą Centrum Rozwoju Komunalnego. O pomyśle likwidacji CRK, a właściwie Holdikomu, mówiła jeszcze w poprzedniej kadencji ówczesna prezydent Ostrowa Beata Klimek. Podczas ostatnich sesji do tematu wrócił wiceprzewodniczący rady Alojzy Motylewski, który zapowiedział likwidację CRK. Czy rzeczywiście do tego dojdzie i co dokładnie kryje się pod tym punktem, dowiemy się podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

>> Jesteśmy też na Facebooku. Polub nasz fanpage! <<

Proponowany porządek obrad
I Otwarcie.
II Przyjęcie porządku obrad.
III Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Miejskiej.
IV Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
V Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od XLIX do LI Sesji Rady Miejskiej.
VI Interpelacje i wnioski radnych.
VII Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
2. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
3. procesu rozwiązania spółki działającej pod firmą Centrum Rozwoju Komunalnego Spółka Akcyjna,
4. zmiany uchwały nr XL/397/2013 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim,
5. zmiany uchwały nr XXXI/356/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie powołania Rady Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
6. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie,
7. zaliczenia dróg w rejonie ul. Promienistej do kategorii dróg gminnych,
8. zaliczenia dróg w rejonie ul. Wojska Polskiego i Dworcowej do kategorii dróg gminnych,
9. zaliczenia dróg w rejonie ul. Różanej do kategorii dróg gminnych,
10. zaliczenia dróg w rejonie ul. Grodzieńskiej do kategorii dróg gminnych,
11. zaliczenia dróg w rejonie ul. Grześkowiaka do kategorii dróg gminnych,
12. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza 2a,
13.utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,
14. skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
VIII Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
IX Wolne wnioski i informacje.
X Zakończenie obrad.

sebastian.matyszczak@tvproart.pl

4 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick