Ograniczenia w sprzedaży alkoholu. W trosce o Polaków

3
- Zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych - mówi nowelizacja ustaw, którą w poniedziałek poparła senacka komisja samorządu terytorialnego i administracji państwowej. Zmiana ustawy nie wprowadza żadnych odrębnych zasad dla stacji benzynowych: jeśli gmina wprowadzi ograniczenia, to obejmą one również i je.

Badania przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia w 2016 roku wskazują, że Polska jest niechlubnym wyjątkiem kraju, w którym spożycie alkoholu z roku na rok wzrasta. Stąd zaproponowane zmiany. Sposobem na odwrócenie tej tendencji ma być nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw, która ma umożliwić gminom działania ograniczające dostępność alkoholu.

Podczas posiedzenia zarekomendowano trzy poprawki. Dwie są autorstwa posła Szymona Szynkowskiego z PiSu. Dotyczą zapisu wprowadzającego generalny zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych. Szynkowski zaproponował doprecyzowanie tego przepisu, tak by wyłączeniu podlegały ogródki piwne.

Druga poprawka wprowadza dodatkowy zapis, mówiący o tym, że „rada gminy może wprowadzić w drodze uchwały odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

W trakcie debaty padły też pytania o to, czy stacje benzynowe również mogą być objęte ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu. Przedstawiciel wnioskodawców podkreślił, że stacje benzynowe będą traktowane identycznie jak każdy punkt sprzedaży alkoholu, wobec czego, jeśli samorząd zdecyduje się na wprowadzenie ograniczeń w godzinach nocnych, to obejmą one również stacje benzynowe.

Zgodnie z założeniami, ustawa powinna zacząć obowiązywać z początkiem 2018 r. Biuro Legislacyjne Sejmu wskazało jednak, że termin ten powinien zostać przesunięty, gdyż obywatele nie będą mieli dość czasu, by zapoznać się z nowymi przepisami.

redaktor wlkp24.info
marcin.gebel@tvproart.pl

3 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick