Oglądaj XI Sesję Rady Miejskiej Ostrowa NA ŻYWO!

18
O godzinie 10.00 w Forum Synagoga rozpocznie się transmisja z XI Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Dziś odbędzie się głosowanie związane z udzieleniem absolutorium dla prezydent Beaty Klimek. Radni debatować będą też m.in nad wypłatą dodatku energetycznego, powołaniem Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim, a także nadania nazw ulicom w rejonie Agrestowej, Jana Danysza i ulicy Zakątek.

Proponowany porządek obrad:

 Otwarcie

II   Przyjęcie porządku obrad

III  Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej

IV  Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym

V   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od VIII do XI Sesji Rady Miejskiej

VI  Interpelacje i zapytania radnych

VII  Podjęcie uchwał w sprawie:

1) udzielenia Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wotum zaufania:

a)  przedstawienie Raportu o stanie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2018

b) debata nad Raportem o stanie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2018

2) zatwierdzenia  sprawozdania finansowego  miasta  Ostrowa Wielkopolskiego za 2018 rok, sprawozdania rocznego Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2018 rok:

a) przedstawienie  sprawozdania rocznego Prezydenta  Miasta z wykonania  budżetu Miasta  Ostrowa Wielkopolskiego za 2018 rok  wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

b) przedstawienie sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2018 rok

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym  przez Prezydenta  Miasta  Ostrowa Wielkopolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za 2018 rok  wraz  z  informacją o stanie mienia komunalnego

d) zapoznanie się z opiniami komisji merytorycznych w sprawie wykonania budżetu miasta

e) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej

f) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej

g) dyskusja

3) absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2018 rok

4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego

5) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

6) określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Ostrowie Wielkopolskim

7) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Zduńskiej

8) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w formie dotacji celowej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi nr 5318P ul. Wysocka w Ostrowie Wielkopolskim na odc. dł. ok.900 m”

9) zmiany Uchwały Nr XLIX/567/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

10) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

11) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim

12) udzielania dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego

13) ogłoszenia zamiaru połączenia Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim z Filią Nr 7 dla dzieci i młodzieży Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim

14) zaliczenia drogi w rejonie ul. Wysokiej do kategorii dróg gminnych

15) nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Agrestowej

16) nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Jana Danysza

17) nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Zakątek

18) powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego ds. Opracowania Regulaminu przyznawania Stypendium im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

19) powołania Zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych

VIII Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

IX   Wolne wnioski i informacje

X    Zakończenie obrad

SESJĘ MOŻNA OGLĄDAĆ TUTAJ:

redaktor wlkp24.info
ewa.pieczynska@tvproart.pl

18 KOMENTARZE

 1. 11
  7

  Radny Śliwiński wychwalał Ostrów w którym jest niskie bezrobocie. Ciekawy jestem jakie by ono było, gdyby całe tabuny młodzieży, które wyjechały wcześniej z Ostrowa za pracą w Polskę i poza granicę państwa nagle powróciły. Przecież w Radzie Miejskiej nie ma tyle miejsc dla pozyskania comiesięcznej gotówki, bo wiadomo, że sam radny Beaty Klimek w poprzednim roku nic nie zarobił, nic nie oszczędził, oprócz pieniędzy z diety radnego.

  • 8
   5

   Ten wędliniarz nie bierze też pod uwagę Faktu, że na rynku pracy ostrowianie mają konkurencję w osobach z Ukrainy, które pracują za grosze i odbierają pracę miejscowym.

  • Radny Śliwiński to dał taki koncert łubu dubu… że oryginał to się może schować. Ja nie wiem.. Oni wszyscy z tego kołka wsparcia Carycy byli gdzieś na szkoleniu w Korei?(razem z Carycą?)

  • Ciekawe czy na pewnym stoisku z wędliną, które pojawia się na obu targowiskach pojawiła się już kasa fiskalna?

 2. 10
  5

  Czy radny Torzyński wie, że za opowiadanie starych kawałów można stracić życie? Facet który uzasadniał podwyżkę cen wywozu śmieci tym, że prąd miał zdrożeć no i że tylko słońce świeci za darmo i to nie zawsze na dzisiejszej sesji RM opowiadał stary dowcip Laskowika o 3 dobrych kołach przy ciągniku i tylko jednym zepsutym. Czy nie powinien się ograniczyć do oddania swojego głosu za udzieleniem swojej szefowej wotum zaufania i nie ośmieszać całej rady? A może to tylko upał sprawia, że człowiek zaczyna bełkotać?

  • 5
   1

   Radny zapomniał, że trzy dobre koła nie sprawią, że traktor pojedzie. Niby coś pamiętał, ale żeby pomyśleć to już nie.

 3. 8
  7

  Ile to wzruszeń, gratulacji, uścisków pani prezydent doświadczyła od radnych Przyjaznego Miasta i swoich współracowników dzięki otrzymanego absolutorium. Warto było wykraść z PiS-u Elżbietę Grochowską, żeby mieć przewagę w RM jednego głosu. Ponadto szkoda mi pieniędzy na te kwiaty. Czyżby za czasów młodości pani prezydent młode pary nie prosiły swoich gości o nieprzeznaczanie pieniędzy na zbędne kwiaty, tylko oddać je na np. zakup karmy dla bezdomnych zwierząt albo inny charytatywny cel?

 4. 7
  6

  I co panowie Kornaszewski i Herwich nadal żółć się z was wylewa. Nie możecie pogodzić się z przegraną. Weście się wreszcie za budowanie naszego Miasta a nie totalnie wszystko krytykować. Pamiętam jak POpaprancy krytykowali budowę basenu kąpielowego. Idźcie dzisiaj zobaczyć co tam się dzieje.

  • 4
   2

   Ostrowiaku, co znaczy słowo ‘weście”? Weźże się chłopie do jakiejś porządnej pracy, poczytaj mądre książki, a nie wypisuj tu głupot. Nie słuchałeś Kornaszewskiego, kiedy wychwalał co dobre. Ty tylko czekasz, żeby usłyszeć co jest kiepskie w mieście. Pożaru śmieci też nie zauważyłeś? A niebotycznych pensji prezesów też nie? Podobają ci się?

  • 2
   1

   Poziom wypowiedzi “ostrowiaka” mówi sam za siebie, cóż….. trzeba mu wybaczyć, nie wszyscy muszą mieć chociażby średnie IQ i myśleć poprawnie, a przede wszystkim z kulturą się wypowiadać. Ciekawi mnie zawsze na kogo głosują takie postacie. A wylewanie żółci wychodzi w słowie “popaprańcy”. Ale to pewnie zbyt trudne do zrozumienia przez np. ostrowiaka, ot taki poziom!

  • 4
   1

   Bo byś się mogła znudzić i nie dotrwać do wystąpienia Carycy, a przecież to jest najważniejsze tak jak sesja zdjęciowa z jej udziałem z wręczania becikowego dla oseska jeden raz na całe życie.

  • Gdyby pokazano wszystko, to musiałabyś usłyszeć kłopotliwe pytania i interpelacje radnych, których wypowiedzi wycięto. Nawet mój wpis nie może się przebić, bo piszę to już drugi raz.

  • Ostatnio też tak było. Zaraz po zakończeniu sesji robi się skrót i wycina się niewygodne wystąpienia dla Pani Prezydent. Po czym na drugi dzień jak już zainteresowanie maleje przywraca się całą retransmisję, żeby było “przyzwoicie i bezstronnie”.

  • Kablówka się zwinęła wcześniej i nie pokazała jak drugi raz caryca odbiera od swoich kwiaty, tym razem za 13 miejsce w Polsce w jednej z gazet.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick