Oglądaj XI Sesję Rady Miejskiej Ostrowa NA ŻYWO!

18
O godzinie 10.00 w Forum Synagoga rozpocznie się transmisja z XI Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Dziś odbędzie się głosowanie związane z udzieleniem absolutorium dla prezydent Beaty Klimek. Radni debatować będą też m.in nad wypłatą dodatku energetycznego, powołaniem Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim, a także nadania nazw ulicom w rejonie Agrestowej, Jana Danysza i ulicy Zakątek.

Proponowany porządek obrad:

 Otwarcie

II   Przyjęcie porządku obrad

III  Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej

IV  Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym

V   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od VIII do XI Sesji Rady Miejskiej

VI  Interpelacje i zapytania radnych

VII  Podjęcie uchwał w sprawie:

1) udzielenia Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wotum zaufania:

a)  przedstawienie Raportu o stanie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2018

b) debata nad Raportem o stanie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2018

2) zatwierdzenia  sprawozdania finansowego  miasta  Ostrowa Wielkopolskiego za 2018 rok, sprawozdania rocznego Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2018 rok:

a) przedstawienie  sprawozdania rocznego Prezydenta  Miasta z wykonania  budżetu Miasta  Ostrowa Wielkopolskiego za 2018 rok  wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

b) przedstawienie sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2018 rok

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym  przez Prezydenta  Miasta  Ostrowa Wielkopolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za 2018 rok  wraz  z  informacją o stanie mienia komunalnego

d) zapoznanie się z opiniami komisji merytorycznych w sprawie wykonania budżetu miasta

e) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej

f) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej

g) dyskusja

3) absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2018 rok

4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego

5) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

6) określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Ostrowie Wielkopolskim

7) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Zduńskiej

8) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w formie dotacji celowej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi nr 5318P ul. Wysocka w Ostrowie Wielkopolskim na odc. dł. ok.900 m”

9) zmiany Uchwały Nr XLIX/567/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

10) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

11) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim

12) udzielania dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego

13) ogłoszenia zamiaru połączenia Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim z Filią Nr 7 dla dzieci i młodzieży Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim

14) zaliczenia drogi w rejonie ul. Wysokiej do kategorii dróg gminnych

15) nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Agrestowej

16) nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Jana Danysza

17) nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Zakątek

18) powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego ds. Opracowania Regulaminu przyznawania Stypendium im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

19) powołania Zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych

VIII Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

IX   Wolne wnioski i informacje

X    Zakończenie obrad

SESJĘ MOŻNA OGLĄDAĆ TUTAJ:

redaktor wlkp24.info
ewa.pieczynska@tvproart.pl

18 KOMENTARZE

 1. Radny Śliwiński wychwalał Ostrów w którym jest niskie bezrobocie. Ciekawy jestem jakie by ono było, gdyby całe tabuny młodzieży, które wyjechały wcześniej z Ostrowa za pracą w Polskę i poza granicę państwa nagle powróciły. Przecież w Radzie Miejskiej nie ma tyle miejsc dla pozyskania comiesięcznej gotówki, bo wiadomo, że sam radny Beaty Klimek w poprzednim roku nic nie zarobił, nic nie oszczędził, oprócz pieniędzy z diety radnego.

  • Ten wędliniarz nie bierze też pod uwagę Faktu, że na rynku pracy ostrowianie mają konkurencję w osobach z Ukrainy, które pracują za grosze i odbierają pracę miejscowym.

  • Radny Śliwiński to dał taki koncert łubu dubu… że oryginał to się może schować. Ja nie wiem.. Oni wszyscy z tego kołka wsparcia Carycy byli gdzieś na szkoleniu w Korei?(razem z Carycą?)

  • Ciekawe czy na pewnym stoisku z wędliną, które pojawia się na obu targowiskach pojawiła się już kasa fiskalna?

 2. Czy radny Torzyński wie, że za opowiadanie starych kawałów można stracić życie? Facet który uzasadniał podwyżkę cen wywozu śmieci tym, że prąd miał zdrożeć no i że tylko słońce świeci za darmo i to nie zawsze na dzisiejszej sesji RM opowiadał stary dowcip Laskowika o 3 dobrych kołach przy ciągniku i tylko jednym zepsutym. Czy nie powinien się ograniczyć do oddania swojego głosu za udzieleniem swojej szefowej wotum zaufania i nie ośmieszać całej rady? A może to tylko upał sprawia, że człowiek zaczyna bełkotać?

  • Radny zapomniał, że trzy dobre koła nie sprawią, że traktor pojedzie. Niby coś pamiętał, ale żeby pomyśleć to już nie.

 3. Ile to wzruszeń, gratulacji, uścisków pani prezydent doświadczyła od radnych Przyjaznego Miasta i swoich współracowników dzięki otrzymanego absolutorium. Warto było wykraść z PiS-u Elżbietę Grochowską, żeby mieć przewagę w RM jednego głosu. Ponadto szkoda mi pieniędzy na te kwiaty. Czyżby za czasów młodości pani prezydent młode pary nie prosiły swoich gości o nieprzeznaczanie pieniędzy na zbędne kwiaty, tylko oddać je na np. zakup karmy dla bezdomnych zwierząt albo inny charytatywny cel?

 4. I co panowie Kornaszewski i Herwich nadal żółć się z was wylewa. Nie możecie pogodzić się z przegraną. Weście się wreszcie za budowanie naszego Miasta a nie totalnie wszystko krytykować. Pamiętam jak POpaprancy krytykowali budowę basenu kąpielowego. Idźcie dzisiaj zobaczyć co tam się dzieje.

  • Ostrowiaku, co znaczy słowo 'weście”? Weźże się chłopie do jakiejś porządnej pracy, poczytaj mądre książki, a nie wypisuj tu głupot. Nie słuchałeś Kornaszewskiego, kiedy wychwalał co dobre. Ty tylko czekasz, żeby usłyszeć co jest kiepskie w mieście. Pożaru śmieci też nie zauważyłeś? A niebotycznych pensji prezesów też nie? Podobają ci się?

  • Poziom wypowiedzi „ostrowiaka” mówi sam za siebie, cóż….. trzeba mu wybaczyć, nie wszyscy muszą mieć chociażby średnie IQ i myśleć poprawnie, a przede wszystkim z kulturą się wypowiadać. Ciekawi mnie zawsze na kogo głosują takie postacie. A wylewanie żółci wychodzi w słowie „popaprańcy”. Ale to pewnie zbyt trudne do zrozumienia przez np. ostrowiaka, ot taki poziom!

  • Bo byś się mogła znudzić i nie dotrwać do wystąpienia Carycy, a przecież to jest najważniejsze tak jak sesja zdjęciowa z jej udziałem z wręczania becikowego dla oseska jeden raz na całe życie.

  • Gdyby pokazano wszystko, to musiałabyś usłyszeć kłopotliwe pytania i interpelacje radnych, których wypowiedzi wycięto. Nawet mój wpis nie może się przebić, bo piszę to już drugi raz.

  • Ostatnio też tak było. Zaraz po zakończeniu sesji robi się skrót i wycina się niewygodne wystąpienia dla Pani Prezydent. Po czym na drugi dzień jak już zainteresowanie maleje przywraca się całą retransmisję, żeby było „przyzwoicie i bezstronnie”.

  • Kablówka się zwinęła wcześniej i nie pokazała jak drugi raz caryca odbiera od swoich kwiaty, tym razem za 13 miejsce w Polsce w jednej z gazet.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick