Oglądaj Sesję Rady Miejskiej NA ŻYWO!

4
O godzinie 9.00 radni Ostrowa Wielkopolskiego kolejny raz spotkają się na sesji Rady Miejskiej. Rajcy pochylą się m.in. nad pomysłem usunięcia z elewacji ratusza miejskiego tablicy pamiątkowej poświęconej oswobodzeniu miasta Ostrowa spod jarzma okupacji niemieckiej przez oddziały Armii Czerwonej. Sesję pokażemy NA ŻYWO na antenie Telewizji Proart i na portalu wlkp24.info.

I Otwarcie.
II Przyjęcie porządku obrad.
III Przyjęcie protokołu z XLV i XLVI Sesji Rady Miejskiej.
IV Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych w okresie od XLIV do XLVII Sesji Rady Miejskiej.
V Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.
VI Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2021 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
VII Interpelacje i zapytania radnych.
VIII Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022-2045
2. zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
3. zmiany uchwały nr VIII/103/2019 Rady Miejskiej Ostrowa wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.
4. zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywają na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.
5. przekazania petycji według właściwości.
6. usunięcia z elewacji ratusza miejskiego tablicy pamiątkowej poświęconej oswobodzeniu miasta Ostrowa spod jarzma okupacji niemieckiej przez oddziały Armi Czerwonej.
7. Punkt wprowadzany do porządku obrad – w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/160/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zmienionej uchwałą Nr VIII/104/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/160/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
8. Punkt wprowadzany do porządku obrad – w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.
9. Punkt wprowadzany do porządku obrad – w sprawie zmiany uchwały NrXLIV/500/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

IX Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
X Wolne wnioski i informacje.
XI Zakończenie obrad.

redaktor wlkp24.info
ewa.pieczynska@tvproart.pl

4 KOMENTARZE

  1. Pani Klimek zafunduje nam 108% podwyżki za ciepło. Ktoś kto dzisiaj rocznie płaci 1000 zl za ciepło zapłaci ponad 2000 zł. Tak w skrócie wygląda gospodarowanie naszymi pieniędzmi. Spółki płacą pieniądze za reklamy w gazetach,prywatnych gazetkach, które roznosi prywatna firma. Reklamy dotyczą między innymi chwalenia się na co dały pieniądze ( nasze pieniądze). To jest dramat i należy sie spodziewać, że będzie jeszcze gorzej jeśli nic z tym, my mieszkańcy nie zrobimy. Miasto zadłużone na niebotyczną kwotę będzie spłacać długi zaciągnięte przez obecną prezydent jeszcze długo po jej odejściu.

    • Jeśli się nie zna historii własnego miasta, to czego oczekiwać po takim Zydze? Tacy ludzie gloryfikują bandytów, którzy po wojnie zabijali i rabowali niewinnych ludzi i chcą im stawiać pomniki. Pewnie w miejsce tych, które teraz rozwalają.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick