OGLĄDAJ NA ŻYWO Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

0
Zapraszamy do oglądania transmisji z XXX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Przedsiębiorcy branży gastronomicznej dowiedzą się, czy zostaną zwolnieni z części bądź całości opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych. Radni będą głosować też nad projektem uchwały ws. wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez miasto.

Przed nami XXX sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Po raz kolejny odbędzie się w trybie zdalnym, aby zminimalizować ryzyko ewentualnego zakażenia się koronawirusem. W ramach czwartkowego posiedzenia przewidziano głosowanie nad 15 uchwałami.

Radni będą rozmawiać m.in. o zwolnieniu z części lub całości opłaty za za koncesję alkoholową. Podobne rozwiązanie wprowadził już Pleszew. Ulgę w opłatach mają odczuć także rodzice części przedszkolaków. Rajcy planują ustalić wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez miasto.

Kolejną procedowaną uchwałą będzie zatwierdzenie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 4, która z ul. Królowej Jadwigi ma zostać przeniesiona na do budynku przy ul. Waryńskiego.

Początek sesji o godz. 9.00. Transmisję można oglądać w Telewizji Proart i na wlkp24.info.

Proponowany porządek obrad

I Otwarcie.
II Przyjęcie porządku obrad.
III Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej.
IV Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.
V Interpelacje i zapytania radnych.
VI Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2021 -2045,
 2. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
 3. zwolnienia z opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
 4. zwolnienia z części opłaty, o której mowa w art.111 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2021 roku Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski oraz zwrotu części opłaty,
 5. określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
  udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2021 roku,
 6. zmiany uchwały nr XXV/297/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym,
 7. sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2021 roku,
 8. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2021,
 9. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi przy ulicy Królowej Jadwigi 3 w Ostrowie Wielkopolskim poprzez zmianę siedziby,
 10. zmiany Uchwały Nr XXIX/336/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski,
 11. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego obszaru w rejonie ul. Na Polance oraz działki nr 40/3 z obrębu 0043,
 12. nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Gorzyckiej,
  zaliczenia drogi w rejonie ul. Wiśniowej do kategorii dróg gminnych,
 13. przystąpienia Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”,
 14. rozpatrzenia petycji,
 15. rozpatrzenia petycji.
  VII Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  VIII Wolne wnioski i informacje.
  IX Zakończenie obrad.
sebastian.matyszczak@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick