OGLĄDAJ NA ŻYWO XXXI Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

3
Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która rozpocznie się o 9.00. Będzie ją można oglądać na antenie Telewizji Proart oraz na wlkp24.info.

Ostrowscy radni zdecydowali się spotkać online tuż przed świętami Wielkiejnocy, aby pracować nad 10 uchwałami. Oprócz standardowych, jak zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale budżetowej, planują zająć się także dokumentami w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016-2023.

Dyskusja i jedno z głosowań radnych będzie także dotyczyć zmiany uchwały z 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski spółki pod firmą „Ostrowskie Inwestycje Sportowe”. O tej jednostce było głośno dwukrotnie. Po raz pierwszy we wrześniu 2020 roku, kiedy ogłoszono, jej powstanie, a następnie na początku grudnia, gdy rozstrzygnięto przetarg na prezesa tej instytucji. Od tamtego czasu niewiele było słychać o funkcjonowaniu nowej miejskiej spółki, która w założeniu miałaby się zajmować Areną Ostrów, aquaparkiem, basenem (jego budowa jest w planach) czy kompleksem piłkarskim za parowozownią (ogłoszono przetarg na modernizację). Jednym z punktów poddanym głosowaniu ma być powierzenie spółce tej spółce zadań własnych.

Radni planują powołać także Radę Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz nadać nawy dwóm ulicom w rejonie Poligonowej oraz Wilczej

Początek transmisji o 9.00 w Telewizji Proart i na wlkp24.info.

Proponowany porządek obrad

I Otwarcie.
II Przyjęcie porządku obrad.
III Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej.
IV Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych w okresie od XXX do XXXII Sesji Rady Miejskiej.
V Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.
VI Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.
VII Interpelacje i zapytania radnych.
VIII Działalność Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w obszarze wsparcia ostrowskich przedsiębiorców.
IX Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2021 -2045,
2) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
3) zmiany uchwały nr XXVI/312/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji,
4) przystąpienia do opracowania zmiany Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016-2023,
5) zmiany uchwały Nr XXV/299/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski spółki pod firmą „Ostrowskie Inwestycje Sportowe” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
6) powierzenia spółce „Ostrowskie Inwestycje Sportowe” Sp. z o.o zadań własnych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
7) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat nieruchomości gruntowych zabudowanych, będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
8) nadania nazwy ulicom w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Poligonowej,
9) nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Wilczej,
10) powołania Rady Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
11) rozpatrzenia petycji.
X Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
XI Wolne wnioski i informacje.
XII Zakończenie obrad.

sebastian.matyszczak@tvproart.pl

3 KOMENTARZE

  1. Sesja pełna prezentacji, autopromocji pani Klimek i jej zastępców. Przewodniczący pozwala na długie wykłady na różne tematy, a główne tematy sesji- uchwały są na drugim planie. Czy to tak już będzie do końca kadencji? To może zamiast radnych niech występują wyłącznie prezydencji? Pani prezydent teraz działa jako rzecznik prasowy klubu BM Stal, na który wykłada 350 tys. Kolejne setki tysięcy złotych. A np sprawa SP nr 4, szkoły na Waryńskiego, zanieczyszczenia powietrza itd leżą gdzieś w kącie. Ważna jest ta autopromocja!

Skomentuj ostrowianin Anuluj odpowiedź

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick