O co zapytać agenta ubezpieczeniowego podczas rozmowy? [artykuł sponsorowany]

0
Duża liczba umów dodatkowych, różne wysokości sum ubezpieczenia i osób podlegających pod jedną polisę, a w dodatku zniżki z tytułu okresu trwania umowy – wszystko to sprawia, że dla ubezpieczających się po raz pierwszy polisa na życie jest produktem o skomplikowanej budowie, więc bez pomocy agenta trudno będzie się obejść.

Czy rzeczywiście pośrednictwo agenta jest konieczne? To zależy od sytuacji i samego produktu. Od niedawna pojawiły się na rynku polisy dostępne całkowicie online, pozbawione pośrednictwa agenta. Tyle że nabywcy takich ubezpieczeń godzą się na niskie sumy ubezpieczenia, wąski zakres ochrony i ograniczony wiek, w jakim mogą przystąpić do umowy.

Stąd wciąż nie słabnąca popularność zamówienia polisy przez kalkulator ubezpieczeń na życie i zawarcie umowy w obecności agenta. Zanim jednak dojdzie do transakcji, zainteresowany ubezpieczeniem życiowym uzyska telefoniczną ofertę od przedstawicieli różnych towarzystw, po czym będzie miał okazję spotkać się z wybranymi przez siebie i porównać zaproponowane rozwiązania pod kątem zawartości czy wysokości składki.

Trudne kwestie w dokumencie OWU

Jest jeszcze jeden powód, dla którego warto spotkać się z agentem. To nieoceniona pomoc w zrozumieniu nie zawsze jasnych i czytelnych szczegółów zawartych w dokumencie OWU – czyli czym właściwie? Regulamin każdego produktu ubezpieczeniowego to osobny zapis w postaci Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Dokument można otrzymać w placówce ubezpieczyciela lub pobrać ze strony internetowej w wygodnym formacie PDF.

Każda polisa na życie ma swoje OWU i nie zmienia się ono zarówno przed, jak i po podpisaniu umowy. Ubezpieczony lub dopiero zainteresowany ubezpieczeniem ma możliwość wglądu do warunków umowy i sprawdzenia, czy zdarzenie, w którym uczestniczył, np. wypadek komunikacyjny, mieści się w zakresie ochrony i podlega wypłacie należnego świadczenia w kwocie ustalonej z agentem i na papierze.

Dokument OWU jest napisany specyficznym, branżowym językiem i mimo dołączonego słowniczka pojęć nie zawsze będzie w pełni zrozumiały dla strony kupującej polisę. Warto zwrócić uwagę na co najmniej kilka stałych fragmentów charakteryzujących ubezpieczenie życiowe, jak:

  • przedmiot ubezpieczenia – czyli życie ubezpieczonego,
  • zakres ubezpieczenia – w wersji podstawowej będzie to śmierć ubezpieczonego, a w wersji dodatkowej od kilku do kilkunastu innych zdarzeń, za które przysługuje odszkodowanie,
  • okres ubezpieczenia – w OWU podaje się możliwe terminy, np. 12 miesięcy, 5, 10 lat lub inne konfiguracje,
  • składka ubezpieczenia – dokładną jej wysokość wylicza agent po uwzględnieniu preferencji ubezpieczonego, w OWU podane są częstotliwości opłacania składki, np. miesiąc, kwartał, półrocze, rok,
  • wyłączenia odpowiedzialności – prawdopodobnie najważniejsza część OWU z punktu widzenia kupującego polisę, gdzie wymienione są te wszystkie przypadki, za które poszkodowany nie otrzyma świadczenia.

To tylko najbardziej istotne fragmenty każdego dokumentu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, nie licząc szczegółów opcji zawieszenia opłacania składek regularnych czy rozwiązania umowy ubezpieczenia. Zapoznając się z OWU innych produktów łatwo zauważyć, że wymienione rozdziały powtarzają się, choć brzmienie poszczególnych zapisów może się nieco różnić.

Nie bój się zapytać agenta

Skorzystanie z porównywarki ubezpieczeń to możliwość zestawienia polisy na tych samych warunkach u różnych towarzystw, których przedstawiciele chętnie spotkają się z nami we wcześniej ustalonym miejscu – może to być nasz dom czy mieszkanie zamiast krępującej wizyty w placówce firmy ubezpieczeniowej.

Podczas spotkania nie warto obawiać się własnych pytań – agent po to właśnie jest, aby przedstawić to, co nas najbardziej interesuje, czyli koszt ubezpieczenia. Na wysokość składki będzie miało wpływ wiele czynników, m.in.:

  • liczba umów dodatkowych,
  • długość trwania umowy,
  • liczba ubezpieczonych w jednej polisie,
  • suma ubezpieczenia.

Na każdą z tych kwestii agent jest w stanie odpowiedzieć i wyliczyć nam końcową składkę, którą mielibyśmy płacić przez cały czas trwania umowy. Składka może ulec zmianie, jeśli zdecydujemy się na rozszerzenie zakresu ochrony czy zmianę sum ubezpieczenia – to wszystko najłatwiej wykonać w każdą rocznicę umowy polisowej i wtedy również skontaktować się z naszym agentem.

redaktor wlkp24.info
marcin.gebel@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick