Jak zarejestrować dziecko?

Dziecko można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego lub internetowo.

Poprzez Urząd Stanu Cywilnego:

  1. Dziecko należy zarejestrować w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Wystawia ją osoba, które odebrała poród – lekarz lub położna
  2. Po 21 dniach, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sam wybierze imię dla dziecka i je zarejestruje
  3. Narodziny dziecka może zgłosić ojciec lub matka, którzy ukończyli 16 lat. Jeśli matka ma poniżej 16 lat, dziecko zgłasza przedstawiciel ustawowy – rodzic lub opiekun matki
  4. Przy rejestracji dziecka należy mieć przy sobie dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport oraz pełnomocnictwo, jeśli takowe jest potrzebne
  5. Dziecko może posiadać nie więcej niż dwa imiona. Nie może być ono ani ośmieszające, ani nieprzyzwoite. Imię nie może być też zdrobniałe
  6. Dopuszcza się zagraniczne imiona
  7. Rejestracja dziecka jest bezpłatna

SZCZEGÓŁY TUTAJ

Przez Internet:

Instrukcja oraz formularz znajduje się na stronie internetowej TUTAJ.