NIK opublikowała raport z kontroli gabinetu prezydenta Kalisza. Sprawdzamy, co wykazano

15
Fot. Fanpage Krystiana Kinastowskiego, prezydenta Kalisza
Najwyższa Izba Kontroli sporządziła raport dotyczący realizacji przez Urząd Miasta Kalisza zadań związanych z remontem wybranych pomieszczeń oraz ich wyposażeniem. Mowa o gabinecie prezydenta Krystiana Kinastowskiego, a także sali recepcyjnej. O sprawie było głośno w 2021 roku. Na wlkp24.info przyglądamy się wnioskom pokontrolnym oraz wskazanym nieprawidłowościom.

Wracamy do tematu, który poruszyliśmy w styczniu i grudniu 2021 roku. Mowa o remoncie gabinetu prezydenta Kalisza Krystiana Kinastowskiego. Wydanie na ten cel 200 tysięcy złotych z budżetu samorządu zbulwersowało część opozycji w Radzie Miasta i zainteresowano tą sprawą Najwyższą Izbę Kontroli.

CZYTAJ WIĘCEJ: 

Wówczas o „daczy bonza” mówił radny Dariusz Grodziński, który regularnie krytykuje działania prezydenta Kinastowskiego. Samorządowiec z ramienia Koalicji Obywatelskiej nie mógł pojąć, dlaczego aż tyle wydano na remont gabinetu włodarza miasta. Nie spodobało mu się, że – jak to ujął – Kinastowski (przyp. red.) „zmienił gabinet prezydenta Kalisza w salon luksusowej daczy jakiegoś bonza”.

Wytknął mu również, że tak wysoki wydatek na remont gabinetu w kontekście ówczesnej sytuacji gospodarczej (chodziło o trwającą pandemię konronawirusa – przyp. red.) „jest przykładem niepokojącej anomalii”. Jego zdaniem dotychczasowe umeblowanie spełniało swoją rolę. „Gabinet prezydenta miał przepiękne, solidne i wartościowe meble. Wchodząc tam czuło się majestat i dostojeństwo tego urzędu, połączone z atmosferą pracy i debaty. Komu i dlaczego to przeszkadzało? Po co wydawać niemałe pieniądze na coś, co nie jest potrzebą? A skala podwyżek i cięć w całym mieście jest bezlitosna” – zauważył wówczas.

Sprawę zgłoszono do Najwyższej Izby Kontroli, która przyjrzała się gabinetowi i sali recepcyjnej oraz dokumentom dotyczącym przeprowadzonego remontu, a także sporządziła na ten temat dwudziestostronicowy raport. Stwierdzono w nim m.in., że:

 • Podczas remontu Sali Recepcyjnej oraz gabinetu Prezydenta wykonano prace,
  które nie zostały zgłoszone wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, co naruszało
  warunki określone w pozwoleniach wydanych przez Wojewódzkiego Konserwatora
  Zabytków:

  • zrealizowano prace, które nie były ujęte w dokumentacji projektowej. Dotyczyło to dodatkowych robót (aneksem nr 1 do ww. umowy) związanych z wykonaniem instalacji teletechnicznej i elektroakustycznej. Związane z tym prace polegały m.in. na wykuciu (poszerzeniu) otworów lub wnęk w cegle oraz instalacji dodatkowych gniazd sieciowych komputerowych.
 • W trakcie udzielania zamówień na dostawę wyposażenia do gabinetu Prezydenta
  i do Sali Recepcyjnej Ratusza, w ocenie NIK, zaistniały okoliczności wskazujące
  na doprowadzenie do nieuprawnionego (tj. niezgodnego z przepisami ustawy pzp)
  podziału zamówienia na zakup mebli, co w konsekwencji spowodowało udzielenie
  dwóch zamówień na łączną kwotę 144.748,01 zł brutto z pominięciem ww. ustawy
  i stanowiło naruszenie art. 5b pkt 2 ustawy pzp. Dotyczyło to niżej wymienionych
  zamówień: UA/149/WAG/2020 na kwotę 73.800 zł brutto i UA/150/WAG/2020 na
  kwotę 70.948,86 zł brutto. Zdaniem NIK, zakup mebli w ramach tych zamówień
  powinien być realizowany w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów
  ustawy pzp, którego przedmiot stanowiłaby zarówno dostawa wraz z montażem
  mebli na Salę Recepcyjną Kaliskiego Ratusza, jak i dostawa i montaż wyposażenia
  gabinetu Prezydenta z uwzględnieniem ew. możliwości złożenia ofert częściowych
  (art. 32 ust. 4 i art. 5b pkt 2 ustawy pzp).

W tej sprawie złożono wyjaśnienia, które zostały zawarte w raporcie. Wynika z nich m.in., że jedno zamówienie dotyczyło dostawy i montażu wyposażenia do gabinetu Prezydenta (artykułów gotowych, wyprodukowanych seryjnie, ogólnodostępnych w handlu), a kolejne dotyczyło wykonania, dostawy i montażu mebli gabinetowych (mebli wykonanych na zamówienie, na konkretny wymiar, wynikający z wymiarów pomieszczenia i jego aranżacji, wymagających posiadania umiejętności w zakresie m.in. zamontowania przewodów elektrycznych do podłączenia oświetlenia witryn, spawania czy tapetowania w meblu).

„Wskazane przez kontrolowanych różnice w zakresie tego samego rodzaju
przedmiotu zamówienia, jakim jest zakup mebli nie mogą stanowić wystarczającej przesłanki dopuszczenia odrębnego szacowania poszczególnych części zamówienia”
– czytamy dalej w raporcie NIK-u.

W ocenie cząstkowej badanej sprawy zawarto następujący wniosek: „Wielkość poniesionych wydatków na zadania stanowiące przedmiot kontroli nie
przekroczyła aktualnego, w dacie dokonania wydatku, planu wydatków w danej
podziałce budżetowej, a umowy na realizację przedmiotu zamówienia zostały
podpisane z wykonawcami wybranymi w prowadzonych postępowaniach.
NIK negatywnie ocenia udzielenie dwóch zamówień dotyczących dostawy
wyposażenia do gabinetu Prezydenta z pominięciem ustawy pzp w wyniku
nieuprawnionego podziału zamówienia. W pozostałym zakresie, w toku
prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono
nieprawidłowości”
.

W dalszej części raportu znajdujemy informację, że „zakupione elementy wyposażenia Sali Recepcyjnej i gabinetu Prezydenta zostały prawidłowo zaewidencjonowane”, a „przedmioty znajdujące się w tych pomieszczeniach przed remontem zostały częściowo zagospodarowane”. „W pozostałym zakresie meble były zmagazynowane. Stan techniczny mebli pochodzących z Sali Recepcyjnej, w ocenie NIK, uzasadniał uznanie, że były one istotnie wyeksploatowane, zaś meble pochodzące z gabinetu Prezydenta (w szczególności fotele, stół dębowy) nosiły widoczne cechy długotrwałego 19 użytkowania. W trakcie prowadzonej kontroli przedstawiono wiarygodne plany zagospodarowania mebli w nieodległej perspektywie czasowej”.

W uwagach i wnioskach zwrócono uwagę natomiast na dwie rzeczy dotyczące:

 • ścisłego przestrzegania warunków pozwoleń udzielanych przez wojewódzkiego
  konserwatora zabytków, w przypadku podejmowania prac remontowych,
 • szacowania wartości zamówień publicznych w sposób niepowodujący
  nieuprawnionego podziału zamówień.

Pełna treść wystąpienia pokontrolnego dotyczącego realizacji przez Urząd Miasta Kalisza zadań związanych z remontem wybranych pomieszczeń oraz ich wyposażeniem

sebastian.matyszczak@tvproart.pl

15 KOMENTARZE

 1. Teraz należy wyliczyć koszt kontroli NIK i obciążyć donosiciela posłankę Karolinę .(Szkoda, że nie ma takiego prawa )

 2. Bardzo się cieszę ,że Prezydent Krystian Kinastowski jest nadal naszym ulubionym Prezydentem.Właściwy człowiek na. właściwym miejscu Pozdrawiam serdecznie🌹

  • Ulubionym ,źle napisane chciwym jest poprawnie,egoistycznym,zadufanym w sobie człowiekiem.

 3. A kto kontroluje NIK też NIKt bo w kraju mamy Posłanców I Sługusów p.Jarosława K.
  Ale wszyscy mówimy o grzechach tylko innych jakby Każdy sam był świety.

 4. Brawo , młodzi ludzie nie mają gdzie mieszkać, ale pan prezydent musi mieć luksusowy gabinet .Nie ma miejsc dla dzieci w żłobkach i przedszkolach, ale co to kogo obchodzi . Pieniądze na fanaberie Pana prezydenta zawsze się znajdą . Zgodne czy niezgodne z prawem ale wręcz oburzające.

 5. Oto jaki mamy Kalisz, a raczej jakich mieszkańców. Zrobisz coś, np. remont ulicy, wykonawca zawali… źle bo za długo. Nie zrobisz nic też źle…

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick