„Niezwykła przyroda w obiektywie” [konkurs]

0
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski ogłasza konkurs fotograficzny pt.: „Niezwykła przyroda w obiektywie”, na który pragnie zaprosić wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miasto Ostrowa Wielkopolskiego.

Głównymi celami konkursu są:  ukazanie przyrody, jako elementu krajobrazu
i środowiska życia, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, propagowanie sztuki fotograficznej, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

Fotografie wraz z kartą zgłoszenia oraz zgodą opiekuna należy dostarczyć w terminie do dnia 17 sierpnia 2017 r.do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski (pokój 227) lub przesłać pocztą na ww. adres (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).

Zdjęcia powinny być wykonane techniką cyfrową. Ocenie podlegają wyłącznie zdjęcia kolorowe w formacie 15 x 21 cm. Zdjęcia winny przedstawiać krajobraz z Polski lub ze świata.

Kartę zgłoszenia oraz zgodę opiekuna można pobrać ze strony internetowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego www.umostrow.pl.

Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu  3 września 2017 r.  podczas Festynu „Żegnamy lato na rok” na terenie Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego Piaski – Szczygliczka w Ostrowie   Wielkopolskim.

źródło: UM Ostrów

redaktor wlkp24.info
maciej.parysek@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick