Matura 2017. Dziś język polski

0
Dziś około 283 900 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpi do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego. Tegoroczny egzamin maturalny potrwa do 26 maja.

Egzamin maturalny wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów. Stanowi także potwierdzenie ich dotychczasowych osiągnięć, poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki oraz wybranego ‎języka obcego. Zastępuje on również wstępny egzamin do szkół wyższych, które wykorzystują jego wyniki z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako jedno z kryteriów w procesie rekrutacji.

Egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 4 do 26 maja, w tym:

 1. część pisemna – od 4 do 24 maja
 2. część ustna – od 4 do 26 maja, z zastrzeżeniem że część ustna egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych w nowej formule będzie przeprowadzana od 8 do 20 maja (oprócz 14 maja).

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

W maju 2017 r., podobnie jak w roku ubiegłym, egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach.

1. Do egzaminu w „nowej” formule przystąpią:

a) tegoroczni absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum (ok. 283 900 osób);

b) absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat 2015–2016 oraz absolwenci technikum z 2016 r., którzy zdecydowali się przystąpić do egzaminu:
• bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach (ok. 4 700 egzaminów 1 w części ustnej oraz ok. 35 200 egzaminów w części pisemnej) lub
• z nowego przedmiotu (ok. 50 egzaminów w części ustnej oraz ok. 9 100 egzaminów w części pisemnej), lub
• zdawanego wcześniej, aby podwyższyć jego wynik (ok. 660 egzaminów w części ustnej oraz ok. 38 800 egzaminów w części pisemnej)

c) absolwenci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (ok. 290 egzaminów).

2. Do egzaminu w „starej” formule przystąpią absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat 2005– 2014 oraz absolwenci technikum z lat 2006–2015, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego po raz pierwszy (ok. 2 400 osób) lub zdecydowali się przystąpić do egzaminu:

 • bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach (ok. 3 600 egzaminów w części ustnej oraz ok. 28 600 egzaminów w części pisemnej)
 • z nowego przedmiotu (ok. 100 egzaminów w części ustnej oraz ok. 5 400 egzaminów w części pisemnej), lub
 • zdawanego wcześniej, aby podwyższyć jego wynik (ok. 300 egzaminów w części ustnej oraz ok. 11 100 egzaminów w części pisemnej).

Zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą sprawdzały poziom opanowania przez absolwentów wiadomości oraz umiejętności określonych odpowiednio:

 • w przypadku egzaminu w „nowej” formule – w wymaganiach podstawy programowej kształcenia ogólnego;
 • w przypadku egzaminu w „starej” formule – w standardach wymagań egzaminacyjnych.

Około 283 900 zdających, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum w roku szkolnym 2016/2017, przystąpi do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych:

 1. w części pisemnej na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz język mniejszości narodowej (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej);
 2. w części ustnej bez określania poziomu absolwenci przystąpią do egzaminu z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i języka mniejszości narodowej u (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

Osoby przystępujące do egzaminu w „nowej” formule, zgodnie z zasadami jego przeprowadzania, muszą również obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie kolejnych pięciu przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez szkoły wyższe.

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów 2017 r.) egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to:

 1. język angielski – 138 974 osoby (48,9% zdających);
 2. geografia – 79 201 osób (27,9% zdających);
 3. matematyka – 72 452 osoby (25,5% zdających);
 4. biologia – 53 262 osoby (18,8% zdających);
 5. język polski – 53 102 osoby (18,7% zdających);
 6. chemia – 29 735 osób (10,5% zdających)
 7. wiedza o społeczeństwie – 28 925 osób (10,2% zdających);
 8. historia – 20 128 osób (7,1% zdających);
 9. fizyka – 18 232 osoby (6,4% zdających).

Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2017 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała:

 1. 424 różnego rodzaju arkusze oraz 70 różnego rodzaju płyt (do egzaminów z języków obcych nowożytnych, informatyki, historii muzyki i wiedzy o tańcu), w tym 319 arkuszy i 42 płyty do egzaminu w „nowej” formule oraz 105 arkuszy i 28 płyt do egzaminu w „starej” formule;
 2. 1 187 zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych, regionalnych i etnicznych, w tym w formach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 30 czerwca br. Tego samego dnia (30 czerwca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych zgodnie z następującym harmonogramem:

 1. w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9:00 – tego samego dnia około godz. 14:00
 2. w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14:00 – tego samego dnia około godz. 19:00.

źródło: MEN

redaktor wlkp24.info
maciej.parysek@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick