Marszew do ministerstwa. Pleszew przekaże 45 hektarów

0

Rada Powiatu w Pleszewie wyraziła zgodę na przekazanie nieruchomości powiatowych w Marszewie na rzecz Skarbu Państwa. Jest to związane z planami przejęcia w 2018 roku przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadań organu prowadzącego dla Zespół Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych CKU w Marszewie. Samorząd przekaże m.in. działki zabudowane obiektami szkolnymi, park, warsztaty czy plac nauki jazdy.

W sumie jest to ponad 45 ha. Darowizna będzie cofnięta, gdyby kiedyś ministerstwo zlikwidowało szkołę. Działki zostaną przekazane na rzecz Skarbu Państwa i będą wykorzystywane na cele statutowe Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie. Uchwała o przekazaniu majątku jest konsekwencją wcześniejszej zgody Rady Powiatu w Pleszewie na przekazanie ZSPP CKU w Marszewie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Przekazanie majątku nastąpi w drodze porozumienia, które zawarte zostanie pomiędzy Powiatem Pleszewskim, będącym obecnie organem prowadzącym szkoły, a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który w 2018 roku ma przejąć te kompetencje. Wówczas szkoła rolnicza w Marszewie zostanie włączona do sieci szkół resortowych. 

Zgodnie z zaleceniem Komisji Oświaty w akcie notarialnym ma znaleźć się zapis, że darowizna podlega odwołaniu w przypadku zamknięcia  zespołu szkół rolniczych w Marszewie przez ministra. 

Decyzje w sprawie ZSP-P CKU w Marszewie tłumaczył przewodniczący Komisji Oświaty radny Zenon Lisiak. Podkreślił, że z inicjatywą „przejścia pod ministerstwo” wystąpiła Dyrekcja i Rada Pedagogiczna ZSP-P CKU. Przypomniał także, że szkoła rolnicza w Marszewie była kiedyś szkołą ministerstwa rolnictwa. 

Przewodniczący Lisiak przytoczył dane o rosnących kosztach utrzymania szkoły i systematycznie malejącej liczbie kandydatów do klas pierwszych. W ostatnich latach nabór uczniów wyglądał następująco: na rok szkolny 2012/2013 – 142 kandydatów, 2013/2014 – 137, 2014/2015 – 127, 2015/2016 – 102, 2016/2017 – tylko 69. 

Powiat Pleszewski co roku przekazuje na szkołę w Marszewie należną jej część subwencji oświatowej, a dodatkowo znaczne dotacje z własnego budżetu. Najwięcej samorząd dołożył w 2011 roku – aż 1.778.988 zł, a najmniej w 2006 roku – 587.000 zł. Wyjątkowo w 2016r. szkoła miała 142.000 zł bilansu na plusie dzięki prowadzeniu kursów kwalifikacyjnych. Na ten rok plany finansowe przewidują, że trzeba będzie wyłożyć dodatkowe 800.000 zł środków samorządowych. To oznacza, że powiat od początku swojej działalności (1999-2017)  przeznaczył na utrzymanie Marszewa oprócz subwencji aż 15.949.836 mln zł. Subwencja oświatowa dla szkoły zawodowej wynosi około 6.500 zł na ucznia rocznie. Ministerstwo rolnictwa ma jednak większe możliwości finansowania swoich jednostek i może wydać nawet 24.000 zł rocznie na ucznia. Powrót pod zwierzchność resortu jest więc dla szkoły w Marszewie dużą szansą na rozwój i stabilizację oraz osiągnięcie pozycji centrum edukacyjnego rolnictwa o zasięgu ponadpowiatowym.   

źródło:powiat pleszewki 

 

 

redaktor wlkp24.info
poczta@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick