List strażaków OSP do posłów PiS

0
Nowelizacja ustawy autorstwa grupy posłów PIS przewiduje przekazanie całej kwoty pieniędzy do dyspozycji Komendanta Głównego PSP. Przez takie działania nastąpi upaństwowienie pieniędzy niepublicznych - pisze w liście do posłów z Wielkopolski prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Stefan Mikołajczak.

Szanowna Pani Poseł! Szanowny Panie Pośle!

Nadchodzą decyzje o zmianach w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Obecnie zakłady ubezpieczeń zobowiązane są do przekazywania na cele ochrony przeciwpożarowej 10 procent sumy wpływów  z ubezpieczeń od ognia: 50% tej kwoty Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej i 50% Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Nowelizacja autorstwa grupy posłów PIS przewiduje przekazanie całej kwoty do dyspozycji Komendanta Głównego PSP. Przez takie działania nastąpi upaństwowienie pieniędzy niepublicznych. Jest zagrożenie, że OSP nie będą otrzymywały dofinansowania na swoje działania. Do tej pory te środki przeznaczaliśmy m.in. na zawody sportowo-pożarnicze, turnieje wiedzy pożarniczej, konkursy, szkolenia, przeglądy orkiestr, pracę z dziećmi i młodzieżą, zakupy sprzętu i umundurowania ( w tym mundurów wyjściowych).
W Wielkopolsce od ponad 150-lat działają ochotnicze straże pożarne. Z ich inicjatywy w roku 1867 powstał  Wielkopolski Związek Straży. Działacze regionalnych związków straży, po odzyskaniu niepodległości, połączyli je w 1921 roku w Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy kontynuatorami tych, którzy pierwsi tworzyli wspólną reprezentację OSP. Tak jak nasi poprzednicy  dbamy o wspólne dobro strażackiej rodziny.
Od początku zorganizowanego ruchu strażackiego był on wspierany przez Krajowe Ubezpieczenie Ogniowe w Poznaniu. Zawsze ono bardzo chętnie i życzliwie odnosiło się do wszystkich poczynań Związku i nigdy nie odmówiło mu materialnej pomocy.
Czyżby teraz  miało być inaczej? Władze naszego kraju nie potrzebują już dobrze zorganizowanej struktury organizacyjnej, gotowej do niesienia pomocy w trudnych chwilach, organizatorów  zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności, kultury, tradycji,  sportu, rekreacji. Tylko w naszym województwie działa ponad 1.800  OSP, w tym 356 jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ponad 112.000 osób jest ich członkami, w tym 58.577 mężczyzn w wieku 18- 65 lat, 7.077 kobiet, 13.992 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Szanowni Państwo!
Nim podniesiecie rękę w głosowaniu nad zmianą ustawy o ochronie przeciwpożarowej, zastanówcie się co przyniesie Wasza decyzja…
Prezes
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
/ -/ Stefan Mikołajczak
redaktor wlkp24.info
maciej.parysek@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick