Księga wieczysta: co to, skąd ją wziąć? [artykuł sponsorowany]

0
Księga wieczysta to rejestr publiczny, w którym znajdują się informacje na temat prawnego stanu nieruchomości, czyli lokalu, gruntu albo budynku. Główną funkcją, jaką ma pełnić, jest zapewnianie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Każda księga wieczysta jest jawna i powszechnie dostępna, a więc może być przeglądana przez dowolną, zainteresowaną osobę.

Przed podjęciem decyzji o zakupie, koniecznie należy zapoznać się z jej treścią, ponieważ – w przypadku ewentualnych kłopotów z nieruchomością – nikt nie uzna argumentu, jakim będzie nieznajomość zapisów w niej zawartych. By dotrzeć do księgi wieczystej konkretnej nieruchomości, konieczna jest znajomość jej numeru. Powinien on zostać podany nabywcy przez właściciela lokalu, gruntu lub budynku. Jeśli odmawia on jego podania, lepiej zrezygnować z zakupu nieruchomości, ponieważ może okazać się, że chciał zataić jakieś niewygodne fakty. Innym sposobem na dotarcie do numeru księgi wieczystej jest skontaktowanie się z Sądem Rejonowym właściwym dla lokalizacji danej nieruchomości i zwrócenie się z prośbą o wskazanie go. W tym przypadku sprawa jest jednak o tyle skomplikowana, że sąd zażąda wykazania interesu prawnego do nieruchomości, a będąc jej potencjalnym nabywcą jest się tylko osobą postronną, przez co cała sprawa ze staraniem się o otrzymanie numeru, może okazać się fiaskiem. Na szczęście w internecie istnieją serwisy, takie, jak portal Ksiegi-wieczyste.org, który jest źródłem wiedzy o księgach wieczystych i na którym znaleźć można informacje między innymi na temat tego, w jaki sposób należy je czytać, a także, jak dotrzeć do numeru księgi wieczystej, znając tylko adres nieruchomości lub działki.

Co sprawdzić w dziale 1. księgi wieczystej?

Dział I księgi wieczystej zawiera informacje o oznaczeniu nieruchomości, a także wpisy praw związanych z nieruchomością. Warto szczególną uwagę zwrócić na fakt, czy adres z księgi wieczystej pokrywa się z adresem faktycznym nieruchomości, czy powierzchnia, rodzaj i ilość pomieszczeń jest identyczna, czy nieruchomość jest faktycznie wykorzystywana do tego, do czego właściciel zobowiązał się w księdze wieczystej, a także, czy w rejestrze zawarte są informacje o pomieszczeniach, które przynależą do nieruchomości – a więc o komórce lokatorskiej, miejscu postojowym itp.

Co sprawdzić w dziale 2. księgi wieczystej?

Dział II księgi wieczystej zawiera informacje o własności i użytkowaniu wieczystym. Tutaj szczególną uwagę należy zwrócić na dane właściciela. Warto sprawdzić, czy osoba, która sprzedaje mieszkanie jest faktycznie wpisana do księgi wieczystej. Jeśli istnieje więcej niż jeden właściciel nieruchomości, najlepiej upewnić się, czy wszyscy wyrazili zgodę na zawarcie transakcji.

Co sprawdzić w dziale 3. księgi wieczystej?

Dział III księgi wieczystej zawiera informacje o ograniczonych prawach rzeczowych – z wyjątkiem hipotek – o ograniczeniach w użytkowaniu wieczystym lub rozporządzaniu nieruchomością, jak również o innych prawach i roszczeniach, za wyjątkiem hipotecznych. Wpisów potrafi być w tym przypadku naprawdę sporo, jednak warto być czujnym zwłaszcza, jeśli chodzi o służebności, które obciążają nieruchomość, zwiastujące, że można ją nabyć z dożywotnim lokatorem, a także te, które dotyczą najmu, dzierżawy, czy prawa pierwokupu. Dzięki zwróceniu uwagi na takie zapisy, można uchronić się chociażby przed zakupem nieruchomości, co do której została wszczęta egzekucja.

Co sprawdzić w dziale 4. księgi wieczystej?

Dział IV księgi wieczystej zawiera informacje o hipotekach obciążających nieruchomość. Powinny znaleźć się tu informacje o rodzaju hipoteki, jej sumie i walucie, w jakiej została zaciągnięta. Jeśli w księdze wieczystej istnieje zapis „brak wpisów”, oznacza to sytuację najlepszą z możliwych, ponieważ nieruchomość nie jest w żaden sposób obciążona. Jeżeli właściciel utrzymuje, że hipoteka została spłacona, należy domagać się, by złożył stosowny wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Na ten rozdział warto zwrócić szczególną uwagę, ponieważ nabywając nieruchomość, nabywa się również ewentualne zadłużenia, jakie na niej spoczywają, ponieważ hipoteka obciąża nie właściciela, a nieruchomość i w przypadku zakupu zadłużonej nieruchomości, nowy właściciel otrzymuje w gratisie długi do spłaty.

Czym jest rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych?

Warto również dodać, że jeśli między faktycznym stanem prawnym a stanem prawnym, który został ujawniony w księdze wieczystej danej nieruchomości zaistnieją rozbieżności, wówczas księga wieczysta rozstrzyga całą sprawę na korzyść nabywcy. Gwarantuje to zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych.

redaktor wlkp24.info
marcin.gebel@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick