Jarocin: Pozyskali i podzielili drewno

0

Ponad 210 metrów przestrzennych drewna pozyskano w ramach prac związanych z rewaloryzacją i rewitalizacją w Parku Radolińskich w Jarocinie. Drewno w ostatnich dniach trafiło większości z 11 podmiotów, które o jego przydział zwróciły się do burmistrza Jarocina. Drewno trafiło lub trafi m.in. do gminnych jednostek OSP, zarządów jarocińskich osiedli.

– Zgodnie z zapowiedziami gminy drewno zostało rozdysponowane pomiędzy podmioty, które się o to zwróciły do burmistrza, głownie z przeznaczeniem jako opał do wiejskich świetlic oraz remiz  podkreśla zastępca burmistrza, Robert Kaźmierczak.

Wywóz drewna w większości odbył się między 16 a 22 lutego.  – Pozostało jeszcze drewno przeznaczone dla ZHP i Zarządu Osiedla nr 9 oraz dwóch jednostek OSP. Ze względu na pogodę i panujące warunki, jak również dostępność wolnego czasu przez przedstawicieli tych podmiotów, odbiór nastąpi w późniejszym terminie – informuje Marzena Jeleniewska- Jankowska, inspektor terenów zieleni, odpowiedzialna za projekt rewaloryzacji parku.

W ramach prac rewitalizacyjnych i rewaloryzacyjnych wyciętych zostało 235 chorych i zagrażających bezpieczeństwu drzew. Usuniętych zostało też 10 ha samosiewów. Poza tym ponad 300 – poddanych zostało pielęgnacji. Prace, które miały na celu usunięcie skutków zaniedbań w pielęgnacji lub błędnej pielęgnacji parku w ostatnich kilkudziesięciu latach, zrealizowała pleszewska firma Ogrobud Jana Klauzy.

Przed rozpoczęciem prac park został zlustrowany przez ornitologa, który wydał opinię dotyczącą obecności ptaków. Co warte podkreślenia program prac w parku został uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków, który wydał pozwolenie na usunięcie i pielęgnację drzew.

Usunięte zostały drzewa niebezpieczne, chore, zagrażające bezpieczeństwu, znajdujące się na terenie części tzw. parkowej Parku Radolińskich – od ul. Poznańskiej do chodnika prowadzącego z osiedla Kasztanowa do Zespołu Szkół nr 5.Wykonane zostanie również frezowanie pni drzew zlokalizowanych wzdłuż ciągów komunikacyjnych i na trawnikachCięcia pielęgnacyjne koron drzew polegały na usunięciu suchych, obumarłych gałęzi, wraz z jednoczesnym usunięciem odrostów z pni z nadaniem właściwego kształtu i statyki koronie. Prace te wpłyną na poprawę stanu sanitarnego drzew oraz eliminację wad budowy koron (zachwiana statyka itp.). Ze względu na charakter zabytkowy parku prace wykonywane były metodą alpinistyczną, a w uzasadnionych przypadkach z wykorzystaniem wysięgnika koszowego. Z obszaru całego parku, czyli zarówno części parkowej, jak i leśnej (od chodnika w stronę ul. Maratońskiej) usunięte zostało 10 ha samosiewów. Otulinę dla ptaków będą stanowiły pozostawione samosiewy w zewnętrznej części leśnej parku.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało przez gminę Jarocin przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który przekazał na ten cel 80 tys. zł dotacji. Całość prac kosztowała ponad 160 tys. zł. Wykonawca prac, pleszewska firma Ogrobud Jana Klauzy, został wyłoniony w przetargu.

źródło:jarocin.pl

 

redaktor wlkp24.info
poczta@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick