Jarocin. Lisy do odstrzału

0
Zarząd Powiatu Jarocińskiego zatwierdził regulamin konkursu dla kół łowieckich, wspierający regulację populacji lisa na terenie powiatu jarocińskiego. Nowy regulamin zastąpił poprzednie zasady konkursu przyjęte przez zarząd w ubiegłym roku. Sytuacja ta wynika z ponownej analizy zasad konkursu, w oparciu o wnioski m.in. Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego oraz rzeczywistych możliwości odstrzału lisa przez koła łowieckie, na podstawie planów łowieckich.

Ustalając nowe kryteria  kierowaliśmy się przede wszystkim zasadą zrównoważonego rozwoju zasobów przyrody, analizując jednocześnie możliwości finansowe i prawne budżetu powiatu. Biorąc to wszystko pod uwagę Zarząd Powiatu uznał za zasadne kontynuować ten konkurs – informuje Jan Bartczak, Sekretarz Powiatu.

Wsparcie kół łowieckich w zakresie regulacji populacji lisa jest odpowiedzią na zaobserwowany w ostatnich latach problem znacznego wzrostu liczebności populacji lisa, spowodowany głównie przez skuteczne wyeliminowanie wścieklizna, jako choroby, która kiedyś dziesiątkowała zwierzęta. Zwiększenie ilości lisów w istotny sposób oddziałuje na szereg populacji zwierzyny drobnej, takiej jak zające, czy kuropatwy. Powoduje to zauważalny spadek liczebności drobnej zwierzyny. Konsekwencją tego jest coraz częstsze poszukiwanie przez lisy pożywienia w zagrodach gospodarskich.

W roku 2017 odbędzie się II edycja konkursu, którego celem jest nagradzanie kół łowieckie realizujących roczny plan łowiecki w zakresie odstrzału lisa. Zgodnie ze znowelizowanym regulaminem konkursu koła łowieckie w terminie do 31 lipca br. winny przedłożyć sprawozdania z realizacji planu łowieckiego. Komisja konkursowa, powołana przez Starostę Jarocińskiego, po ocenie przedłożonych sprawozdań, przyzna nagrody rzeczowe z przeznaczeniem na potrzeby danego koła. Samorząd powiatu jarocińskiego liczy, że konkurs w znaczący sposób przyczyni się do zmniejszenia liczebności lisa w obwodach łowieckich na terenie powiatu.

źródło: powiat jarociński

redaktor wlkp24.info
maciej.parysek@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick