Jakie będą stawki podatku od nieruchomości? Oglądaj na żywo listopadową sesję ostrowskiej rady

0
Zapraszamy do śledzenia obrad listopadowej sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. W ramach jednego z punktów odbędą się dyskusja oraz głosowanie nad ustaleniem stawek podatku od nieruchomości na 2023 r. Początek transmisji na antenie Telewizji Proart i portalu wlkp24.info w środę, 23 listopada o 9.00.

Jednym z ważniejszych punktów listopadowej sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego będzie określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na przyszły rok. W minionych latach ten temat wzbudzał ogromne kontrowersje wśród radnych i mieszkańców. W głowach części osób utkwiły słowa radnego Radosława Torzyńskiego (Przyjazne Miasto), który oznajmił, że „tylko słońce świeci za darmo”. Jak będzie w tym roku?

W projekcie uchwały zawarto wyższe stawki, niż chociażby w ostatnich dwóch latach. Na przykład Podatek od budynków mieszkalnych lub ich części zaproponowano na poziomie 0,99 zł za 1 m² (0,82 zł w 2022 r.), a od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na poziomie 26,99 zł od 1 m² (24,81 zł w 2022 r.).

TAK BYŁO ROK TEMU: Będzie drożej. Radni przegłosowali podwyżkę podatku od nieruchomości. „Tylko słońce świeci za darmo”

TAK BYŁO DWA LATA TEMU: Dlaczego radni podnieśli podatek od nieruchomości i kogo obejmą ulgi?

Sesję będzie można śledzić na portalu wlkp24.info oraz w Telewizji Proart. Początek o 9.00.

Oglądaj na żywo sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego [listopad 2022]

Proponowany porządek obrad

I Otwarcie.
II Przyjęcie porządku obrad.
III Przyjęcie protokołu z LII i LIII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.
IV Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od LI do LV Sesji Rady Miejskiej.
V Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego dotycząca analizy oświadczeń o stanie majątkowym radnych za 2021 rok.
VI Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.
VII Interpelacje i zapytania radnych.
VIII Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022-2045,
2. zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
4. zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości,
5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
6. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej i wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg,
7. powierzenia spółce komunalnej „Ostrowskie Inwestycje Sportowe” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
8. zaliczenia drogi w rejonie ul. Końcowej do kategorii dróg gminnych.
9. zaliczenia drogi w rejonie ul. Lawendowej do kategorii dróg gminnych.
10. „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2023-2027”,
11. ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
12. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim.
IX Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
X Wolne wnioski i informacje.
XI Zakończenie obrad.

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA STRONIE GŁÓWNEJ WLKP24.INFO

sebastian.matyszczak@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick