DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Informacja Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp. o sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości w drodze publicznej licytacji.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim informuje o sprzedaży nieruchomości w drodze publicznej licytacji.

Termin: 21 sierpnia 2024 r. godz. 11:00

Miejsce: Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Chłapowskiego 45

Przedmiot licytacji: Nieruchomość gruntowa (rolna) położona w miejscowości Kałkowskie (Gmina Sośnie), dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą nr KZ1W/00066632/7.

Oszacowana wartość nieruchomości wynosi: 128 810,00 zł

Cena wywoławcza: 96 607,50 zł

Wysokość wadium: 12 881,00 zł

Licytant przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć wadium, które wynosi 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości.

Wadium składa się na rachunek organu egzekucyjnego tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim: NBP O/Bydgoszcz 52 1010 1469 0000 9713 9120 0000 podając w tytule wpłaty „wadium – KZ1W/00066632/7”.

Opis nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 2,6400 ha położona w miejscowości Kałkowskie, gmina Sośnie, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie (obręb ewidencyjny: 301708_2.0007, Kałkowskie).

Nieruchomość oznaczona jest ewidencyjnymi numerami działek:

  • 231/1 o łącznej powierzchni 0,8300, identyfikator działki 301708_2.0007.231/1, opis użytku: grunt orny RVI o powierzchni 0,0500 ha; lasy LsV o powierzchni 0,7800 ha
  • 232/5 o powierzchni 0,6300 ha, identyfikator działki 301708_2.0007.232/5, opis użytku: grunt orny RVI
  • 232/6 o łącznej powierzchni 0,7700 ha, identyfikator działki 301708_2.0007.232/6, opis użytku: grunt orny RVI o powierzchni 0,0500 ha; lasy LsV o powierzchni 0,7200 ha
  • 235/6 o powierzchni 0,4100 ha, identyfikator działki 301708_2.0007.235/6, opis użytku: lasy LsV

Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy nieutwardzonej polnej drodze gruntowej bez urządzeń komunalnych. W odległości około kilkudziesięciu metrów znajdują się sieci: energetyczna i wodociągowa. Kształt przylegających do siebie działek przypomina trapezy i wieloboki tworzące jeden kompleks, z czego działki nr 231/1, 232/6 i nr 235/6 zalesione są 15-letnim lasem sosnowym, a działka nr 232/5 jest niezalesiona i stanowi użytek zielony.

Topografia terenu płaska bez większych wzniesień i zagłębień. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny rolne, leśne oraz zabudowa siedliskowa. Na dzień wyceny działki są niezabudowane, nieogrodzone oraz nieutwardzone. Brak zasiewów i upraw.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (działki nr 65) poprzez działkę nr 237, która sklasyfikowana została w ewidencji gruntów jako droga (działka nr 237 nie posiada uregulowanego stanu prawnego i nie jest dla niej prowadzona księga wieczysta).

Bardziej szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (62) 59-55-408.

Napisz do autora

Skomentuj ten wpis jako pierwszy!

Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz