Grzegorz Sapiński: Projekty zbliżą we współpracy miasto Kalisz i Ostrów Wielkopolski

0
- Cieszą sukcesy Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - mówi Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza. Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego fundacja zrealizuje dwa projekty. Zainwestuje w kształcenie kadry oraz w szkolenia i doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

M.in. realizowane przez Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości projekty, które pomagają w rozpoczęciu i rozwoju biznesu były tematem spotkania zarządu instytucji z przedstawicielami mediów. O działalności KIP mówił także Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza.

O realizowanych przez fundację projektach mówił dziś prezydent Kalisza. – Cieszą sukcesy Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości – podkreślał Grzegorz Sapiński. – Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego fundacja realizuje dwa projekty: zainwestujemy w kształcenie kadry oraz w szkolenia i doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Projekty zbliżą we współpracy miasto Kalisz i Ostrów Wielkopolski. Gratuluję zarządowi Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Podejmowane inicjatywy są bardzo cenne, ponieważ pozwalają tworzyć silne struktury na rynku pracy.

Od 1 marca tego roku fundacja realizuje projekt pod nawzą „Subregion kaliski inwestuje w kadry!”. Celem przedsięwzięcia jest dofinansowanie m.in. szkoleń, doradztwa, czy studiów podyplomowych, które mają podnieść kwalifikacje pracowników firm z regionu. – W przypadku sektora mikro, małych i średnich firm dostęp do „know-how” jest znacznie trudniejszy, a doświadczenia biznesowe często skromniejsze mówi Zuzanna Szczudlik, prezes zarządu Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości. Do tego dochodzi zawsze mocno podkreślany brak środków finansowych oraz przekonanie właściciela czy menadżera, że nakłady na kapitał ludzki, inwestycje w pracowników, to koszt o którego zwrot znacznie trudniej, niż w przypadku inwestycji w środki trwałe, lub nakładów poniesionych na przykład na marketing.

Projekt – jak podkreśla Zuzanna szczudlik – jest odpowiedzią na brak wystarczających środków finansowych, które można byłoby przeznaczyć na rozwój pracowników. – Projekt opiewa na kwotę ponad 10 mln zł, z czego 8,5 mln pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego podkreśla prezes KIP. – Swoim zasięgiem obejmuje cały subregion kaliski. Realizowany jest w formule partnerskiej z Ostrowskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. W okresie od maja tego roku do końca lutego 2020 r. zakłada objęcie wparciem 2 377 osób, w tym 1289 osób z mikroprzedsiębiorstw, 457 z małych firm, oraz 631 osób z firm średnich.

Na dotację w wysokości 23 tysięcy złotych, szkolenia oraz doradztwo mogą liczyć osoby, które wezmą udział w projekcie „Własna firma jAKO przepis na sukces”. – Ten program kierujemy do mieszkanek i mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, w wieku powyżej 29 lat – informuje Zuzanna Szczudlik. – Zapraszamy osoby bezrobotne, bierne zawodowo należące dla jednej z grup: niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni, kobiety o niskich kwalifikacjach i po 50. roku życia. Bezzwrotne dotacje i wsparcie w postaci szkolenia i doradztwa mają ułatwić rozpoczęcie działalności gospodarczej i prowadzenie firmy. Całkowita kwota realizacji projektu to ponad 3,5 mln złotych. 

Przy fundacji działa ośrodek Enterprise Europe Network, który koordynuje spotkania biznesmenów z całego świata w ramach giełd kooperacyjnych. – To seria uprzednio zaaranżowanych, 30-minutowych spotkań b2b pomiędzy przedstawicielami firm z różnych krajów, działających w tej samej branży i zainteresowanych nawiązaniem współpracy z zagranicznymi partnerami informuje Zuzanna Szczudlik. – To efektywny, tani i wygodny sposób na spotkanie wielu potencjalnych partnerów biznesowych w jednym miejscu i czasie. Spotkania organizowane są w trakcie trwania targów branżowych w Europie i poza nią. Rejestracja firm zawsze odbywa się poprzez specjalnie utworzoną na dane wydarzenie stronę internetową, tzw. portal uczestników.  Każda firma zamieszcza swoją ofertę kooperacyjną i informację o poszukiwanej współpracy. Następnie, każdy z zarejestrowany uczestników dokonuje wyboru rozmówców i na kilka dni przed wydarzeniem otrzymuje harmonogram spotkań

Najbliższe giełdy kooperacyjne dla branży spożywczej odbędą się w Sztokholmie, Mediolanie, Barcelonie i Poznaniu.

Kolejnym filarem działalności Fundacji KIP – obok szkoleń i doradztwa – jest finansowanie. – Na przestrzeni ostatnich sześciu lat fundacja udzieliła przedsiębiorcom pożyczek na kwotę przekraczającą 43 miliony złotych – mówi Paweł Kurasz, wiceprezes zarządu KIP. – Adresatami tej pomocy jest sektor małej i średniej przedsiębiorczości. W ciągu sześciu lat udzielilismy 260 pożyczek. Biorąc pod uwagę skalę działalności, nie ustępujemy małym bankom spółdzielczym. Warto podkreślić, że do nas trafiają klienci, którzy nie mogą skorzystać ze środków w ramach podstawowego sektora bankowego. To wiąże się z brakiem wystarczającej historii, własnego wkładu na realizację przedsięwzięcia, czy zabezpieczenia. Fundacja występuje w roli instytucji, która pomaga przedsiębiorcom w uzyskaniu środków i realizacji ich pomysłów. Tę działalnośc prowadzimy z sukcesem. W całej swojej historii fundacja udzieliła pożyczek na kwotę ponad 63 milionów złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności fundacji KIP znajdują się na stronie kip.kalisz.pl.

źródło: kalisz.pl

redaktor wlkp24.info
maciej.parysek@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick