Dzisiaj 50. sesja Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Czy prezydent otrzyma absolutorium? OGLĄDAJ NA ŻYWO

17
W środę 27 czerwca o godz. 9.00 rozpocznie się L Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Transmisję na żywo można oglądać w Telewizji Proart, na wlkp24.info oraz na fanpage'ach naszej stacji oraz portalu.

W porządku obrad czerwcowej sesji przewidziano dziewięć punktów. Najbardziej rozbudowany jest ten dotyczący uchwał przeznaczonych do podjęcia. Wśród nich znalazły się m.in.: zatwierdzenie sprawozdania finansowego Ostrowa Wielkopolskiego za 2017 rok, ale zdecydowanie najważniejszy z podpunktów dotyczy udzielenia absolutorium dla prezydent Beaty Klimek.

50. Sesję Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego można oglądać na żywo na wlkp24.info, w Telewizji Proart oraz na fanpage’ach portalu i stacji, a także na naszym kanale na YouTube.

Proponowany porządek obrad:
I Otwarcie.
II Przyjęcie porządku obrad.
III Przyjęcie protokołu z XLVIII i XLIX Sesji Rady Miejskiej.
IV Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
V Interpelacje i wnioski radnych.
VI Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2017 rok, sprawozdania rocznego Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2017 rok,
a) przedstawienie sprawozdania rocznego Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
b) przedstawienie sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2017 rok,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
d) zapoznanie się z opiniami komisji merytorycznych w sprawie wykonania budżetu miasta,
e) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej,
f) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
g) dyskusja,
2) absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2017 rok,
3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
4) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek 15/3 i 22/1 z obrębu 0064,
6) udzielania dotacji w 2018r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego ,
7) zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolskiego miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
8) ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
9) maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
10) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”,
11) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
12) zmiany Uchwały Nr XXVI/308/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Ostrowskie Centrum Usług Wspólnych w Ostrowie Wielkopolskim oraz nadania jej statutu,
13) ustalenia regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród, ich wysokość i warunki wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolskim,
14) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnienia od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów szkolnych, psychologów i logopedów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
15) programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” realizowanego na terenie Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski,
16) uchwalenia programu Ostrowska Karta Seniora.
VII Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
VIII Wolne wnioski i informacje.
IX Zakończenie obrad.

sebastian.matyszczak@tvproart.pl

17 KOMENTARZE

 1. Pan Radny Leki wyjaśnia jednocześnie gmatwając. GPZ zamienia napięcie wysokie na średnie. Na niskie napięcie prąd przetwarza trafostacja.

 2. Jakoś nie przypominam sobie, żeby w latach poprzednich na sesjach absolutoryjnych tak szczegółowo był przedstawiany protokół Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu za miniony rok. Czy wtedy było „źle” czy teraz „niepotrzebnie” („pod publikę”), bo chyba radni mają ten dokument)?

 3. Słucham P.Lisieckiego i mam wrażenie, że odczytuję kartkę napisaną przez P.przedydent.Jest mi wstyd, że takie osoby jak Pan Lisiecki reprezentują mnie jako mieszkańca. Propaganda, podrysowanie faktów. Jestem pełna nadziei, że resztka młodych ludzi która pozostała w ostrowie nie pozwoli by w kolejnych latach reprezentowały nas tego typu osoby. S

 4. Lisiecki … Łubu dubu łubu dubu niech żyje nam prezes naszego klubu” to mówiłem ja Lisiecki. No i te „piniądze jak to mówi pan stomatolog ” ha

 5. Pani Prezydent Klimek niech Pani się nie chwali, że dostała pani więcej pieniędzy niż w poprzedniej kadencji bo w tej kadencji Pani mogłaby dostać dużo więcej bo jest zupełnie inne rozdanie unijne. Teraz można dostać pieniądze nieporównywalne a Pani tego nie umie zrobić. Nie chcemy juz Pani niech Pani to zrozumie. Kazdy kandydat będzie lepszy niż pani.

 6. Oglądając relację z sesji RM zastanawiam się dlaczego nie są weryfikowane informacje podawane na pasku. Jest godzina, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 i nadal czytam, że o 9.00 rozpocznie się sesja RM! Przecież sesja trwa. Nie można napisać, że o 9.00 rozpoczęła się sesja RM?

 7. Przed chwilą na pasku informacyjnym była informacja, że DZISIAJ otwarto oferty w sprawie budowy hali. A podobno termin był do 25 czerwca. Nie piszcie głupot!!!!!

 8. Prebet?zadajmy sobie pytanie kto tworzył koncepcje dla prebetu czy jest czasem osoba ktorej małżonka tak nieporadnie próbowała tłumaczyć się z konkursu? Raz wypowiada sie że komisja jest zwołana i siedziała cały poniedziałek na pracami drugi raz że do komisji powołany dopiero BEDZIE…ewidentnie widać że nikt jeszcze do tego nie usiadł a urzednicy po omacku się ratuja.

 9. Pani Klimek boli boli brak absolutorium, teraz powinna pani zrobić sobie kolejną sesje zdjęciowa i może jakis tytuł do kolekcji

 10. Bardzo się ciesze,że dla pani jest najistotniejsze zdanie mieszkańców bo jako MIESZKANIEC nie oceniam Pani pozytywne. Opozycja oceniła Panią rzetelnie i merytorycznie podala konkretne argumenty proszę w koncu zacząć wysłuchiwać to co mówi opozycja to tylko zacznie Pani służyć ! Jak można na konkretne argumenty podać kontrargument że jest to zagranie polityczne. W zagrania polityczne bawi się tutaj tylko Pani. Liczę że wywiąże się Pani z swoich słów i dzieciaki będą miały faktycznie mozliwosc korzystania z obiektu a nie jest to tylko myślenie oczów.

 11. nawet redaktor prowadzący wywiad z Klimek ziewa, zresztą nie dziwie się nudne gadanie i wiecznie to samo , bo to przekaz dla niezorientowanych

 12. „Słupscy radni nie udzieli absolutorium prezydentowi swojego miasta, mimo, że wcześniej komisja rewizyjna RM pozytywnie zaopiniowała uchwałę w tej sprawie. Według prezydenta Biedronia to część kampanii wyborczej”.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick