Od dziś trudniej wyciąć drzewo

0
Po okresie swobodnej wycinki drzew na gruntach prywatnych, znów wprowadzono ograniczenia - obowiązują od 17 czerwca. W niektórych przypadkach do ścięcia drzewa potrzebna będzie zgoda gminy. W jakich?

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie przyrody nie trzeba zgłaszać planowanej wycinki do gminy, jeżeli obwód pnia danego drzewa na wysokości 5 cm nie będzie przekraczał odpowiedniej grubości (50, 65, lub 80 cm – w zależności od gatunku drzewa).

Jeżeli zaś drzewo będzie miało większy obwód, jego planowaną wycinkę trzeba zgłosić w gminie ( podać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczyć nieruchomość, oraz dołączyć rysunek bądź mapkę ze wskazaniem planowanego do wycięcia drzewa). Wtedy będzie miała ona trzy tygodnie, aby przeprowadzić oględziny drzewa, które miałoby zostać wycięte. Potem z kolei samorząd będzie miał 14 dni na wydanie ewentualnego zakazu.

W jakich przypadkach  może się nie zgodzić?   M.in. na  terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź jeśli drzewo będzie nosiło znamiona
drzewa pomnika przyrody.

Jeżeli w ciągu 14 dni gmina nie zgłosi sprzeciwu do planowanej wycinki, to właściciel nieruchomości będzie mógł ją przeprowadzić.

Fot: By MOs810 – Praca własna, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

redaktor wlkp24.info
poczta@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick