Cyfrowy powiat krotoszyński – e-usługi z myślą o mieszkańcach

0
W wyniku realizacji projektu dofinansowanego z funduszy europejskich starostwo powiatowe w Krotoszynie wprowadzi sześć nowych e-usług z zakresu udostępniania cyfrowych zasobów geodezyjnych i rejestrów publicznych.

Przez Internet będą mogli załatwić sprawy zarówno specjaliści  (m.in. komornicy, projektanci, geodeci) jak i mieszkańcy powiatu będący klientami starostwa.

Projekt powstał z myślą o mieszkańcach i w ich interesie. Założenia przedsięwzięcia zaprezentował D. Kłakulak. Zwrócił on uwagę , iż jest to kolejny etap reform, która przy udziale zarówno Starostwa Powiatowego jak również działających na obszarze powiatu geodetów ostatecznie pozwoliły zastąpić dotychczasowe analogowe (papierowe) mapy geodezyjne dla całego obszaru powiatu bardziej dokładnymi, czytelnymi i łatwiejszymi w użyciu mapami cyfrowymi. Projekt o nazwie: Cyfrowy Powiat Krotoszyński – cyfryzacja i modernizacja baz danych realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dzięki temu zadaniu – poprzez przeprowadzenie digitalizacji źródłowej dokumentacji geodezyjnej wchodzącej w skład powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwiększą się cyfrowe zasoby danych geodezyjnych.  Przeprowadzona zostanie modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie  i uzupełnienie danych kartoteki budynków i lokali oraz zapewnienie kompatybilności funkcji udostępniania i wymiany danych, w tym na potrzeby zasilania i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, a także opracowana zostanie precyzyjna ortofotomapa dla całego obszaru powiatu. Nastąpi rozbudowa infrastruktury technicznej Powiatowego Zasobu Geodezji i Kartografii na potrzeby świadczenia zaawansowanych technologicznie elektronicznych usług publicznych.

Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu będzie zwiększenie dostępności i jakości danych Powiatowego Zasobu Geodezji i Kartografii oraz wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez Powiat Krotoszyński, a także wzrost liczby odbiorców korzystających z tych usług poprzez sieć Internet – o co najmniej 220 osób rocznie.

Korzystając z Internetu będzie można załatwić następujące sprawy:  

– obsługę wniosków komorników o udostępnienie danych z bazy danych EGiB (tzw. portal komornika),

– obsługę wniosków rzeczoznawców o udostępnienie danych z bazy danych EGiB (tzw. portal rzeczoznawcy) w zakresie RCWiN,

– obsługa wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (tzw. portal projektanta),

– obsługę  autoryzowanego dostępu do bazy danych PZGiK w zakresie EGiB (danych geometrycznych oraz podmiotowych),

– obsługę powszechnego dostępu do danych baz danych PZGiK w zakresie określonym przez przepisy ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (IIP), co w szczególności dotyczy danych katastralnych – mapy ewidencyjnej, usługę udostępniania materiałów oraz danych PZGiK w formule tzw. sklepu internetowego,

-obsługę zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej (tzw. portal geodety), rozszerzona o obsługę zawiadomienia o zakończeniu pracy geodezyjnej oraz o obsługę wniosku o uwierzytelnienie dokumentów,

Realizacja projektu rozpoczęła się 30 czerwca 2016 roku, a zakończy się 29 czerwca 2018r.

O kolejnych etapach projektu mieszkańcy będą informowani poprzez media lokalne, a także podstronę projektu (powiat-krotoszyn.pl – zakładka „Fundusze-cyfryzacja”).  Zasady korzystania z nowych e-usług znajdą się na specjalnych ulotkach informacyjnych dostępnych w wielu instytucjach publicznych na terenie całego powiatu.

Całkowita Wartość Projektu:      3 126 660,00 PLN

Wartość dofinansowania:            2 565 866,09 PLN

Wkład własny Powiatu:                   452 799,91 PLN

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie, zawartej 24 lutego 2017r. z Powiatem Krotoszyńskim przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

źródło: krotoszyn powiat 

redaktor wlkp24.info
maciej.parysek@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick