Ostrowski areszt razem z pleszewskim OHP

0
Areszt Śledczy w Ostrowie Wlkp. podpisał porozumienie o współpracy z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie. Ideą zawarcia umowy jest m.in. wymiana doświadczeń pomiędzy kadrą wychowawczą obu instytucji i organizowanie wspólnych przedsięwzięć prewencyjno-informacyjnych dla młodzieży z Centrum.

Umowę podpisano  w siedzibie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie. To jedno z 6 takich Centrów w kraju, które uczy i wychowuje młodzież z tzw. trudnych środowisk pochodzącą z całej Polski. Swoje podpisy pod porozumieniem złożyli  dyrektor Aresztu Śledczego w Ostrowie kpt. Waldemar Zaremba oraz  Krystian Piasecki, dyrektor CKiW.

Treść porozumienia zakłada  m.in. tworzenie dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym warunków do kształcenia ogólnego i zawodowego, przekwalifikowania i zachęcania jej do kształcenia ustawicznego; zapobieganie przestępczości i przeciwdziałanie powrotowi do przestępstwa oraz kształtowania społecznie pożądanej postawy zarówno wśród  młodzieży jak i skazanych.

Zależy nam również na  prowadzeniu działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej i edukacyjnej wobec skazanych. Chcemy też promować działalność opiekuńczo – wychowawczą oraz działania penitencjarne i resocjalizacyjne. Naszym wspólnym celem jest  też przygotowanie  uczestników centrum  jak i osadzonych z aresztu do wejścia na rynek pracy. Chodzi też o poszukiwanie przyczyn i diagnozowanie  wykluczenia społecznego przy pomocy pedagogów i psychologów oraz doradców zawodowych. – tłumaczy Krystian Piasecki, dyrektor Centrum.

Plany współpracy obejmują również stwarzanie dla osadzonych z ostrowskiego Aresztu Śledczego  możliwości podwyższania lub zmiany kwalifikacji zawodowych poprzez formę kształcenia zawodowego.

– Chodzi o organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego  w postaci kursów i szkoleń, podejmowanie i wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i mających wpływ na wychowanie w poszanowaniu  do pracy. W naszym Centrum działa Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży, który prowadzi szereg działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych również osób dorosłych. Tak więc i osadzeni będą mieli szansę na zdobycie nowych kwalifikacji, które ułatwią im funkcjonowanie w społeczeństwie po opuszczeniu murów zakładu karnego. – uzupełnia Wiesława Wawroska, wicedyrektor Centrum. Obie strony chcą też wspólnie organizować konferencje, seminaria, wystawy czy targi edukacyjne.

– Bardzo się cieszę, że takie porozumienie zostało zawarte. Mam nadzieję, że współpraca będzie owocna dla obu stron. Zależy nam na wymianie doświadczeń, bo obie instytucje  mają określony charakter i w obu przypadkach prewencja jest jak najbardziej wskazana. Kolejnym elementem naszego porozumienia jest udział młodzieży z CKiW w Pleszewie w projekcie „Głos zza krat”. Daje on szansę uczniom placówki na zobaczenie zakładu karnego  od wewnątrz i zrozumienie, że jest on ostatnim miejscem, w którym powinni się znaleźć. – wyjaśnia kpt. Waldemar Zeremba, dyrektor Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp.

Przy realizacji zadań zawartych w porozumieniu zarówno CKiW jak i Areszt Śledczy  będą wspólnie nawiązywać współpracę z pracodawcami  jak i organizacjami zrzeszającymi pracodawców, organami i instytucjami samorządowymi oraz państwowymi, a także organizacjami i instytucjami zagranicznymi.

redaktor wlkp24.info
maciej.parysek@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick