40 mln zł pożyczki Jessica2 na rewitalizację Krotoszyna

0
Pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn, Powiatem Krotoszyńskim oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego doszło do podpisania dwóch umów inwestycyjnych na łączną kwotą 40 mln zł. Są to dwa pierwsze projekty finansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ w formie preferencyjnych pożyczek Jessica2.

Projekt Miasta i Gminy Krotoszyn pn. Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku kina „Przedwiośnie” oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów LPR otrzymał pożyczkę Jessica2 w wysokości 20 mln zł. Projekt składa się z trzech zadań infrastrukturalnych: Rewitalizacja Al. Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, Adaptacja budynku kina „Przedwiośnie” na cele kulturalne i społeczne – utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz Utworzenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na krotoszyńskim Błoniu. Celem strategicznym projektu jest podwyższenie jakości życia mieszkańców Miasta Krotoszyn poprzez eliminację źródeł powstawania lokalnych problemów społecznych.

Miasto Krotoszyn skorzystało już z pożyczek JESSICA w ramach poprzedniej perspektywy finansowej. – Sfinansowaliśmy wówczas rewitalizację centrum miasta oraz placówki oświatowe. Obecnie równie kompleksowo podchodzimy do miejskich problemów stąd tak rozbudowany projekt, który jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Krotoszyna – powiedział Franciszek Marszałek – Burmistrz Krotoszyna.

Na realizację projektu Powiatu Krotoszyńskiego pn. Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji udzielono pożyczki Jesica2 również w wysokości 20 mln zł. Projekt zakłada przeniesione do nowo wybudowanego obiektu istniejących komórek organizacyjnych Szpitala, zlokalizowanych obecnie w innej części Krotoszyna. Rozbudowie głównej siedziby szpitala towarzyszyć będzie zagospodarowanie przyległych terenów – reorganizacja dróg wewnętrznych z bezpiecznym skomunikowaniem z ulicami miasta Krotoszyna, budowa parkingów, przebudowa istniejącego zaplecza technicznego, a także aranżacja terenów zielonych i małej architektury.

Dla Krotoszyna to bardzo ważny projekt. Położy kres uciążliwym dojazdom pacjentów do rozproszonych po mieście oddziałów szpitalnych. – Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pacjentów i jakości usług medycznych, a także zmniejszy natężenie ruchu i emisję spalin. Ponadto teren zespołu szpitalnego znajduje w granicach strefy ochrony historycznego układu urbanistycznego miasta Krotoszyna wpisanego do rejestru zabytków, więc warto zadbać o jego spójność – powiedział Stanisław Szczotka, Starosta Krotoszyński.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości.

redaktor wlkp24.info
maciej.parysek@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick