Do 30 września przyjmowane są wnioski na zabytki

0
Przypominamy, że w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2017r. przyjmowane są wnioski o uzyskanie dotacji budżetowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na remont obiektu w 2018 r.

O dotacje może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Wnioski przyjmowane są w Sekretariacie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Al. Powstańców Wielkopolskich 18, I piętro, pokój 130 , tel. 62 582-21-30 , fax 62 736-64-07.

Szczegółowe informacje uzyskać można u Miejskiego Konserwatora Zabytków (Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 18, II piętro, p. nr 224, tel. 62 5822224.

redaktor wlkp24.info
marcin.gebel@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick