Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

0

Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
Uprzejmie zapraszam na II Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 roku o godz. 10.00 w Forum Synagoga, ul. Raszkowska 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Proponowany porządek obrad

I Otwarcie.
II Przyjęcie porządku obrad.
III Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej.
IV Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
V Interpelacje i wnioski radnych.

VI Podjęcie uchwał w sprawie:
1. powołania Komisji Rewizyjnej,
2. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
3. powołania komisji stałych Rady Miejskiej,
4. wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej.

VII Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
VIII Wolne wnioski i informacje.
IX Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Lisiecki

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.