Michał Zieliński

* 26.09.1912   + 15.02.1984
0

Michał Zieliński urodził się 26 września 1912 roku w Ostrowie, w rodzinie robotniczej. Jego rodzicami byli Wawrzyn i Katarzyna z domu Michalak. W roku 1930 ukończył Szkołę Handlową Towarzystwa Kupców i podjął pracę w Powszechnej Kasie Oszczędności w Ostrowie jako księgowy. W tym okresie był jednym z czołowych zawodników amatorskiego sekcji bokserskiej Ostrovii. W latach 1933-1936 odbył służbę wojskową w Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, w reprezentacyjnej obsłudze prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Po wyjściu do cywila przez trzy lata był pracownikiem umysłowym w centrali PKO w Warszawie. W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany i wziął udział w kampanii wrześniowej. Dostał się do niewoli, z której powrócił na początku października. Podjął na nowo pracę w PKO w Warszawie. Już 10 października wstąpił do podziemnej organizacji wojskowej, która kilka miesięcy później przyjęła nazwę Kadra Polski Niepodległej. W jej strukturach pełnił funkcję członka Rady Naczelnej i komendanta Obwodu III Praga. Posługiwał się pseudonimami ,,Banaszek'' i ,,Poznaniak''. 23 marca 1942 roku został aresztowany przez gestapo. Do 17 stycznia 1943 roku był przetrzymywany na Pawiaku, potem trafił do obozu na Majdanku w Lublinie. W czerwcu 1943 roku został przetransportowany w głąb Rzeszy Niemieckiej. Przebywał w obozach koncentracyjnych Buchenwald, Dora Mittelbau koło Nordhausen i Bergen – Belsen. Po wyzwoleniu przez aliantów w sierpniu 1945 roku wrócił do Ostrowa. W pierwszych latach powojennych Michał Zieliński zaangażował się w działalność Nauczycielskiej Spółdzielni Księgarsko – Papierniczej. Był jej współzałożycielem, wiceprezesem i kierownikiem działu handlowego. W roku 1950 przeszedł do pracy w Państwowym Przedsiębiorstwie ,,Dom Książki''. Był kierownikiem ostrowskiej księgarni, a potem został szefem delegatury obejmującej południową Wielkopolskę. Z dniem 1 lutego 1966 roku został kierownikiem Domu Kultury Kolejarzy. Z jego inicjatywy przekształcono tę placówkę w Ostrowski Dom Kultury, dzięki czemu stała się ogólnodostępna. Aktywność zawodową łączył z działalnością społeczną. Począwszy od roku 1953 przez wiele lat, z przerwami, zasiadał w Komisji Oświaty i Kultury Miejskiej Rady Narodowej. Znajdował się wśród współorganizatorów Ostrowskiego Towarzystwa Kulturalnego, a w latach 1964-1966 był jego prezesem. Był także członkiem zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. Od roku 1957 do 1980 piastował mandat radnego Miejskiej Rady Narodowej. Był również ławnikiem Sądu Wojewódzkiego w Kaliszu. Udzielał się ponadto w środowisku kombatanckim. Za swoją pracę zawodową i społeczną Michał Zieliński otrzymał m.in. Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Partyzancki, Odznakę Grunwaldu, Złotą Odznakę Wzorowego Księgarza. W roku 1980, w wieku 68 lat przeszedł na emeryturę. Zmarł cztery lata później, 15 lutego 1984 roku. Jego żoną była Maria z domu Zawada. Małżeństwo wychowało swoje dzieci – Barbarę i Jana.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick