Edward Wende

* 16.08.1936   + 28.05.2002
0
Edward Wende urodził się 16 sierpnia 1936 roku w Warszawie. Jego rodzina wywodziła się z Kalisza. Dziadek – pastor Edward Henryk Wende – był wielkim społecznikiem, długoletnim prezesem Rady Miejskiej Kalisza. Rodzina cudem przeżyła bombardowanie podczas Powstania Warszawskiego. Po jego upadku powróciła do Kalisza, gdzie czekała rodzinna kamienica. Edward Wende kształcił się w renomowanym Liceum im. Adama Asnyka. Świadectwo dojrzałości otrzymał tam w 1953 roku. W 1962 roku ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez wiele lat praktykował jako adwokat. Wpisany został na listę adwokatów  w 1976 roku, specjalizował się w sprawach karnych i prawie rodzinnym. W latach 70. i 80. bronił działaczy opozycji w procesach politycznych. Był m.in. pełnomocnikiem Bronisława Geremka, Janusza Onyszkiewicza i Klemensa Szaniawskiego w procesie cywilnym przeciwko Jerzemu Urbanowi. Był także pełnomocnikiem oskarżycieli posiłkowych w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. W latach 1993–1997 i od 2001 roku do śmierci pełnił funkcję sędziego Trybunału Stanu. W latach 1989–1993 zasiadał w Senacie I i II kadencji, uzyskując mandat w województwie kaliskim z ramienia Komitetu Obywatelskiego i Unii Demokratycznej. W Senacie przewodniczył Komisji Spraw Zagranicznych. W tym czasie piastował funkcję konsula Luksemburga w Polsce. W 1995 pełnił funkcję pełnomocnika sztabu wyborczego Lecha Wałęsy. W latach 1997–2001 Edward Wende sprawował mandat posła na Sejm III kadencji z listy Unii Wolności. Prezydent Aleksander Kwaśniewski nadał mu Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Był żonaty z Ewą Wende, swoją kuzynką z drugiej linii, która nosiła to samo nazwisko. Zmarła ona w 1995 roku. Na przełomie lat 2001 i 2002 Edward Wende przygotowywał się do pracy w Instytucie Pamięci Narodowej w charakterze doradcy dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Te plany przerwała choroba. Zmarł 28 maja 2002 roku. Został pochowany 5 czerwca obok ojca i pradziadka, w grobach rodzinnych na warszawskim cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W ostatniej drodze  towarzyszyło mu kilkaset osób – politycy, prawnicy, aktorzy. Były też osoby, których Wende bronił w procesach politycznych – Leszek Moczulski, Władysław Frasyniuk, Bronisław Geremek. Na cmentarz kondukt pogrzebowy eskortowała blisko 100-osobowa grupa motocyklistów. Edward Wende był bowiem jednym z nich. Jeździł kawasaki. Na uroczystościach nie zabrakło delegacji i pocztu sztandarowego Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu, który trzymał wartę przy trumnie senatora w kościele Świętej Trójcy. Obecnych było również wielu dawnych kaliszan mieszkających w Warszawie.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick