Edward Serwański

* 13.10.1912   + 29.08.2000
0

Edward Mieczysław Serwański urodził się 13 października 1912 w Hamburgu. Wraz ze swoją rodziną w 1920 roku wrócił do Polski. Do szkoły powszechnej i Gimnazjum Męskiego uczęszczał w Ostrowie Wielkopolskim. Jako uczeń należał do grona aktywnych działaczy harcerskich. W 1935 roku podjął studia na Wydziale Prawno – Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego, jednak nie zerwał kontaktów ze swym macierzystym hufcem, gdzie pracował w referacie drużyn gimnazjalnych. W 1937 roku został nominowany na stopień podharcmistrza. Był instruktorem Wydziału Zagranicznego Kwatery Głównej ZHP. Jako dowódca plutonu w Oddziałach Ochotniczych generała Bałachowicza uczestniczył w  obronie Warszawy w 1939 roku. Po upadku stolicy wrócił do Ostrowa, gdzie niezwłocznie przystąpił do organizowania podziemnego harcerstwa. W latach 1939–1940 tworzył zręby struktur konspiracyjnej organizacji ,,Ojczyzna'' na terenie południowej Wielkopolski. Od 1942 roku pełnił funkcję pełnomocnika Biura Zachodniego Delegatury Rządu na Wielkopolskę.  Uczestniczył w powstaniu warszawskim, a po jego upadku podjął akcję dokumentowania zbrodni niemieckich na ludności stolicy. Po wojnie podjął służbę instruktorską w Komendzie Chorągwi ZHP. Piastował tam funkcję kierownika Wydziału Programowego. Był współzałożycielem hufca ostrowskiego ,,Szarych Szeregów''. Za swoją działalność konspiracyjną w Armii Krajowej został aresztowany i oskarżony o usiłowanie zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego. Przeszedł długie śledztwo i został skazany na karę siedmiu lat więzienia, którą odbywał w latach 1948-51. Po odbyciu  połowy wyroku wyszedł na wolność i wrócił do pracy naukowej. Po przełomie 1956 roku zrehabilitowano go. Pracował w Instytucie Zachodnim, którego był współtwórcą. Zajmował się tam historią okupacji hitlerowskiej w Polsce, a szczególnie w Wielkopolsce. Na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Poznańskiego uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Był ponadto profesorem nadzwyczajnym w Polskiej Akademii Nauk. Edward Serwański był autorem około trzystu prac oraz kilkunastu książek poświęconych zagadnieniom polsko-niemieckim, podejmujących temat konspiracji podczas II wojny światowej oraz okupacji hitlerowskiej. Spod jego pióra wyszły m.in. publikacje ,,Ostrów Wielkopolski i jego region w okresie II wojny światowej'', ,,Wielkopolska w cieniu swastyki'' i ,,Z dziejów wielkopolskiej konspiracji 1939–1945''. Tę ostatnią wydał na rok przed śmiercią. W 1993 roku Edward Serwański otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zmarł 29 sierpnia 2000 roku w Poznaniu, w wieku 88 lat.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.