Józef Pacyna

* 02.07.1906   + 05.07.1985
0

Ksiądz Józef Pacyna był jednym z najwybitniejszych duchownych wywodzących się z regionu ostrowskiego. Dał się poznać nie tylko jako wychowawca wielu pokoleń młodzieży, ale także jako człowiek o wybitnych zdolnościach naukowych. Urodził się w dniu 2 lipca 1906 roku w Jankowie Przygodzkim. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę w Gimnazjum Męskim w Ostrowie Wielkopolskim. To właśnie w tej placówce w 1925 roku otrzymał świadectwo dojrzałości z bardzo dobrymi wynikami po czym zgłosił się do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Tam po pięciu latach studiów święcenia kapłańskie przyjął w dniu 14 czerwca 1930 roku z rąk ówczesnego Prymasa Polski księdza kardynała Augusta Hlonda. Po kilku latach pracy duszpasterskiej ks. Józef Pacyna został skierowany na studia specjalistyczne  na Uniwersytecie Katolickim w Louvain, w Belgii. Ukończył je w roku 1937  z wyróżnieniem. Od 1 listopada 1937 roku był wykładowcą  filozofii chrześcijańskiej w Arcybiskupim Seminarium Duchownym  w Gnieźnie, pełniąc tam jednocześnie obowiązki prefekta. W czasie II wojny światowej ks. Józef Pacyna był  więziony. Władze okupacyjne aresztowały go 19 marca 1942 roku we Wrocławiu. Osadzono go następnie  w obozie w Radogoszczy. Po kilku miesiącach zwolniono go i wywieziono na roboty przymusowe w głąb Niemiec. Przez pierwsze dwa miesiące po wyzwoleniu przebywał w rodzinnej wsi w Jankowie Przygodzkim i obsługiwał tamtejszą parafię pw. św. Józefa. Następnie wrócił do Gniezna. W okresie od  1 września 1947 roku do 31 sierpnia 1963 roku ks. Józef Pacyna piastował funkcję rektora Prymasowskiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Pełnił tam dodatkowo wiele innych funkcji, m.in. sędziego posynodalnego,  cenzora ksiąg treści religijnej i egzaminatora posynodalnego. W 1952 roku został obdarzony przez Papieża Piusa XII godnością Szambelana Jego Świątobliwości. W 1963 roku przeszedł  na duszpasterską placówkę do parafii św. Wawrzyńca w Gnieźnie. Ksiądz Józef Pacyna zmarł w dniu 5 lipca 1985 roku  w Gnieźnie, mając 79 lat. Spoczywa w grobowcu rodzinnym znajdującym się na cmentarzu parafialnym w Jankowie Przygodzkim.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick